TEMY – Kaldaja stufë (shporet) shtëpiake

Kaldaja për nxehje qendrore me furrë
25KW
dru