TKU3-W BIOTERMEC

tku 3 biotermec 2

TKU3-W BIOTERMEC

Kotao TKU3-W BIOTERMEC je u potpunosti prilagođen sagorevanju drvenog peleta (stepen korisnosti 87%) i u potpunosti ispunjava zahteve norme EN 303-5.

Kotao TKU3-W je integrisan sa spremnikom kapaciteta 120 kg peleta koji se može slobodno pomerati u odnosu na kotao.

Sastavni delovi kotla su sigurnosni termostat zaštite od pothlađivanja, termometar, dve pokretne pepeljare za lakšu manipulaciju pepela kao i pribor za čišćenje.

Gorionik na pelet
BIOTERMEC 50

Biotermec predstavlja drugu generaciju gorionika na pelet sa izmenjenom oplatom i poboljšanom elektronikom.

Proizvod se sastoji od samog gorionika (koji se montira na vrata kotla) i od pužnog transportera koji se stavlja u rezevoar peleta.

Rad gorionika je potpuno automatski i može se programirati za svaki dan u sedmici posebno.

Za razliku od ostalih sličnih proizvoda na tržištu gorionik BIOTERMEC poseduje dodatni pužni transporter smešten u samom telu gorionika što garantuje pouzdaniji i sigurniji rad.

TKU3-W BIOTERMEC 20 25 30 35 40 50
Opseg snage (KW) 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-50
Otpor ložišta (mbar) 25 25 25 25 28 28
Zapremina vode (lit) 95 97 102 112 117 122
Temperatura izlaznih gasova (pri max snazi) (˚C) 150 150 150 150 150 150
Zapremina ložišta (dm³) 71 76 89 101 113 130
Električni priključak (V/Hz) 230/50 osigurač 16 A
IP zaštita 30 30 30 30 30 30
Radni opseg temperature 60˚C – 90˚C
Minimalna temperatura povratnog voda 60˚C
Dopušteno gorivo Pelet od drveta kalorijske moći >17,5 MJ/kg, prečnika 6 mm, dužine 35 mm, maksimalne vlažnosti 8%
Otvor gornjih vrata (mm) 320×220 320×220 370×220 420×220 470×220 470×220
Otvor donjih vrata (mm) 320×320 320×320 370×320 420×320 470×320 470×320
Max radni pritisak (bar) 3
Stepen iskorišćenosti 87% 87% 87% 87% 87% 87%


TIP TEŽINA (Kg) B (mm) L (mm) H (mm) A (mm) E (mm) F (col)
Bez bunkera Sa bunkerom* Bez bunkera Sa bunkerom* Bez bunkera Sa bunkerom*        
TKU3-W BIOTERMEC 20 282 320 525 1110 1080 1430 1250 925 160 5/4
TKU3-W BIOTERMEC 25 291 329 525 1110 1080 1430 1250 925 160 5/4
TKU3-W BIOTERMEC 30 310 348 570 1160 1120 1470 1250 925 160 5/4
TKU3-W BIOTERMEC 35 336 374 620 1210 1120 1470 1250 925 160 5/4
TKU3-W BIOTERMEC 40 362 400 670 1260 1120 1470 1250 910 180 5/4
TKU3-W BIOTERMEC 50 384 422 670 1260 1120 1470 1250 910 180 5/4* zbog slobode kretanja spremnika date mere su okvirne i mogu se razlikovati