TKU3-W

tku3W_tamnija

TKU3-W

seksion kryq

Kaldaja me karburant të ngurtë është projektuar për djegien e drurit të care, briketit me mundësi shfrytëzimi të qymyrit.

Furra prej çeliku është dyventiluese me rrjetin e gypave ujëftohëse.

Kaldaja është e punuar prej teneqës së çelikët me trashësi optimale me të cilën garantohet puna afatgjate dhe rezistenca në temperature më të larta. Trashësia e teneqës së kaldajës TERMOMONT është 5mm përveç pjesëve që janë më pak të ekspozuara deformimeve termike e që janë me trashësi 4mm.

Rregullimi i punës së kaldajës bëhet përmes rregullatorit të ventilimit(nuk është pjesë përbërëse e kaldajës).

Pjesët përbërëse të kaldajës janë: shpuzorja, krehëri i furrës, pajisjet për pastrim dhe termometri.

Testimi i kaldajës është bërë me presion prej 6bar.

Kaldaja është e përshtatshme për montimin plotësues të aparatit për djegie me pelet drunor BIOTERMEC.

Mbulesa dhe kazani i kaldajës dorëzohen veçmas dhe montohen në vendndodhje.

TIP 20 25 30 35 40 50
Fuqia e kaldajës (KW) 20 25 30 35 40 50
Pesha  (kg) 242 251 270 296 322 344
Ventilimi i nevjoshëm (mbar) 19 20 21 22 23 25
Temperatura max punuese (°C) 90 90 90 90 90 90
Presioni max punues (bar) 3 3 3 3 3 3
Vëllimi i kazanit (lit) 95 97 102 112 117 122
Lartësia  (mm) 1210 1210 1210 1210 1210 1210
Gjerësia (mm) 525 525 570 620 670 670
Thellësia (mm) 1080 1080 1120 1120 1120 1120
Perimetri i qyngut (mm) 160 160 160 180 180 180
Lartesia e qyngut (mm) 947 922 942 927 912 912
Linja nismëtare/kthyese (col) 5/4 5/4 5/4 5/4 5/4 5/4
Permetri i brendshëm i oxhakut  (mm)* 200 200 200 200 200 200
Lartësia e oxhakut (m)* 6-7 7-8 7-8 8-9 9-10 10-12
Sipërfaqja për nxehje (m²)* <120 120-150 150-180 180-210 210-240 240-300*Shënimi është i karakterit informativ