FLUID 3TTK za grejanje na lož ulje, gas i električnu energiju

Troprolazno tropromajni toplovodni kotao 50-2000 KW
KARAKTERISTIKE

 • Savremena i jednostavna konstrukcija;
 • Mogućnost korišćenja lož ulja, gasa i električne energije;
 • Tri promaje u tri dimna prolaza uz visok stepen iskorišćenja (ŋ=97%);
 • Kraće zadržavanje dimnih gasova u komori za sagorevanje, što za posledicu ima manju emisiju azotnih oksida;
 • U okviru plamenih cevi nalaze se turbulatori koji pospešuju vrtloženje i turbulentno strujanje dimnih gasova, a samim tim i veće odavanje toplote;
 • Turbulatore po potrebi otkoloniti radi balansiranja ložišta;
 • Niska temperatura izlaznih gasova (120ºC);
 • Ovalna konstrukcija kazana omogućuje visoke radne pritiske (do 5 bara) i radne temperature (do 140ºC);
 • Svi kotlovi se izvode sa sigurnosnim vodom;
 • Odgovarajuća automatika za kontrolu rada kotla i gorionika;
 • Visoko efikasna izolacija obezbedjuje manje gubitke toplote;
 • Lak pristup i jednostavnost čišćenja dimnih kanala;
 • Veliki izbor kapaciteta od 80 do 2000 KW na lož ulje i 24 KW na el. energiju;
 • Garancija na kotao je pet godina, a na automatiku godinu dana.