BIOTERMEC – Kaldaja të kombinuara dru/pelet

Kaldaja të kombinuara dru/pelet
30-35-50 KW
dru/pelet

Aparat për djegie
50-150KW
pelet drunor

Kaldaja me apartin për djegie me pelet
20-50 KW
pelet drunor (dru,qymyr)

Kaldaja me aparatin për djegie me pelet
70-90KW
peleti drunor(dru, qymyr)