TEMY – Kaldaja stufë (shporet) shtëpiake

12-30 KW
dru

Kaldaja për nxehje qendrore me furrë
25KW
dru