TOBY – Kaldajat me pelet drunor

stufë shtëpiake për nxemje qendrore
15-20-24 KW
pelet druri

Kaldaja KOMPAKT me pelet drunor
12-40 KW
pelet drunor

Kaldaja STANDARD me pelet drunor
20-50 KW
pelet drunor