Fabrika e Prodhimit

Fabrika gjendet në kompleksin industrial Shimanovci, vetëm 5km larg magjistrales kryesore (Lublanë, Zagreb, Beograd) dhe vetëm 15km larg aeroportit ndërkombëtar të Beogradit.

Zona e 6000 metrave katror brenda hapsirë industriale është e ndarë në disa departamente të prodhimit: preja me lazer, palosje, montim, saldim manuel dhe robotik dhe në fund montimi i kaldajave. Ne gjithashtu kemi pajisjen tonë për shtresën elektrostatike të mbulesave të kaldajës.

Vetëm materialet e çertifikuara nga ndërmarrjet e regjistruara janë përdorur në procesin e prodhimit. Procesi fillon me prerjen e fletës së metalët me ndihmën e makinës modern lazerike energji-kursyese me “fiber” teknologji. Termomont ka tre lazer të tillë(asnjëri nga ata nuk është më i vjetër se 5 vjet).

Pas palosjes, ngjitja e çelikët hynë në prosecin e montimit. Kjo është kur modeli i parë i kaldajës punohet. “Faza e pare e kaldajës” vjen në departamentin e saldimit. Pajisjet tona dhe zeja punuese e jona është çertifikuar në pajtim me normën Evropiane për Saldim EN 3534 për kualitetin e garantuar në procesin e saldimit pavarsisht medotës e cila mund të jetë manuale apo automatike, ne kemi dy sisteme robotike hark-saldimi.

Për të garantuar kualitetin më të mirë të saldimit, përzierja kryesore e shpërndarë 82% Argon dhe 18%CO2 përdoret në proces.

Në vazhdimësi, kaldajat e salduara janë testuar në depërtueshmërinë e ujit. Pas montimit të dyrëve dhe lidhjes së pjesëve dhe pas shtresimit me ngjyrë mbrojtëse, të bashkuara çohen në linjën finale montuese.

Prapë, një “fiber” lazer në kombinim me dy makina të sofistikuara për lakimin e fletës metalike garanton jashtëzakonisht shpejt, prodhim efektiv dhe të sakt të mbulesave të kaldajës. Mbulesat e kaldajës janë të ngjyrosura në procesin elektrostatik të ngjyrosjes me pajisjet tona vetjake.