Kaldajat me Pelet Drunor

Në vitin 2010. Termomon fillon me prodhimin e kaldajave me pelet drunor me furnizim automatic. Gjatë vitit në vijim kami arritë të sjellim në tregë më shumë se 10000 copë.

Vija jonë kryesore e peletit është TOBY për sistemet deri në 50KW. Për nivelet më të larta deri në 500KW, ne prezentuam BIOTERM në 2014, një zgjidhje ekskluzive për djegien e peletit drunor(kaldaja në mënyrë strikte është e destinuar për pelet dhe jo për karburant të tjerë.)

Ne sot punojmë shumë për të qenë të parët në mesin e kompanive të Serbisë për të sjellur agro-pelet por gjithashtu edhe djegësin e ashklës së drurit i prodhuar për tregë. Të gjitha produktet dhe prototipet tona mund të shihen në operimin tone në paraqitje të gjatë dhe në dhomën e prezentimeve.

Error: The video (https://www.youtube.com/watch?v=bTDOFWKdQ2w) couldn't be embedded.