TOBY H 15-20-24 Stufë shtëpiake për nxemje qendrore +
DHE PASTRIM AUTOMATIK!
TOBY Zgjidhja e duhur me pelet drunor
në katër fuqi : 24, 32, 40, 50 KW
TKU3 DUO: Dru + Pelet ndryshim automatik, nuk ka zbritje të ndezjes!