TKK3-BIOTERMEC-500

TKK3 BIOTERMEC

Kaldaja TKK3 BIOTERMEC plotësisht është adaptuar djegies së peletit drunor (shkalla shfrytëzuese deri 90%) dhe në tërësi i plotëson kërkesat e normës EN 303-5.

Produkti përbëhet prej kaldajës TKK3 70-90KW, aparatit për djegie me pelet BIOTEREMC 100 si dhe tankut adekuat për vendosjen e peletit me kapacitet 120kg.

Kaldaja TKK3 70-90KW është i integruar me tankun me kapacitet për pelet 120kg që mund lirisht të lëvizë në raport me kaldajën. Mundësi e rritjes së tankut me kapacitet 500kg.

Pjesët përbërëse të kaldajës janë: termometri, dy shpuzore lëvizëse për bartje më të lehtë të hirit si dhe pajisjet për pastrim.

Aparati për djegie me pelet
BIOTERMEC 100

Biotermec paraqet gjeneratën e dytë të aparatit për djegie me pelet të cilit iu është përmirësuar mbulesa dhe instalimi elektronik.

Produkti përbëhet prej vetë aparatit për djegie(i cili montohet në derën e kaldajës) dhe prej vidhës transportuese e cila vendoset në rezervoarin e peletit.

Puna e aparatit për djegie është plotësisht automatike dhe mund të programohet për çdo ditë të javës veç e veç.

Për dallim nga pajisjet e ngjashme në treg aparati për djegie BIOTERMEC posedon vidhën transportuese shtesë të vendosur në vet trupin e aparatit për djegie që garanton punë më efikase dhe më të sigurtë.

BIOTERMEC 100 gjithashtu ka edhe pastruesin automatik të gypit të flakes të aparatit për djegie

TKK3 BIOTERMEC 70 90
Fuqia e angazhuar (KW) 70 90
Rezistenca e furrës (mbar) 0,38 0,47
Vëllimi i ujit (lit) 155 178
Temperatura e gazrave të liruar (gjatë fuqisë max)(˚C) 150 150
Vëllimi i furrës (dm³) 200 230
Kyçja elektrike(V/Hz) 220 V 50 Hz 220 V 50 Hz
IP mbrojtësi 30 30
Volumi punues temperatur(˚C) 60-90 60-90
Temperatura minimale e linjes kthyese(˚C) 60 60
Karburanti i lejuar Peleti prej druri me fuqi kalorike  > 17,5 MJ/kg, perimetri 6 mm, gjatesia 35 mm, lagështia maksimale 8%
Vrima e derës së epërme (mm) 350×250 350×250
Vrima e derës së poshtme (mm) 350×345 350×345
Presioni max punues (bar) 3 bar 3 bar
Shkalla shfrytëzuese 90% 90%