PELLET DUO 30-35-50

tku3 combo 2017 web

PELLET DUO 30-35-50

 • Djegia e peletit dhe drurit bëhet në mënyrë të veçant.
 • Kjo kaldaj E DALLON kur digjet peleti dhe kur digjet druri.
 • Për kalimin nga një lloj karburanti në tjetrin nuk është e domosdoshme që kaldaja të jetë e fikur – përkundrazi, ky kalim është AUTOMATIK.
 • Ndezje me dru PA ÇMONTIM të ndezësit dhe shtim të grilave të veçant.
 • Kaldaja mund të startoj me pelet, mandej peleti ndez drurin, druri e arrinë temperature dhe fikë peletin – të gjitha plotësisht AUTOMATIKISHT.
 • Kur harxhohen drutë – peleti përsëri AUTOMATIKISHT ndezet.
 • TKU3 DUO është kaldajë me furrë që ka konstrukt të shkallëzuar.
 • Pjesa e sipërme e furrës sipas konstuksionit është identike me furrën e kaldajës TKU3  dhe shërben për vendosjen e karburantit të ngurtë (drurit).
 • Pjesa e poshtme e furrës shërben për pranimin dhe djegien e peletit drunor me ndihmën e ndezësit BIOTERMEC.
 • Kaldaja nuk posedon vrimë për rregullimin e ventilimit, por posedon ventilatorin shtesë në dalje të kaldajës (përdoret edhe kur kaldaja i djegë drutë)
 • Me kaldajën vjen edhe tanku për pelet si në foto.
 • Kaldaja djegë ekskluzivisht dru me lagështi deri në 20%, e gjatësia e drurit maximalisht deri në 53cm.
 • Aparati për djegie BIOTERMEC djegë vetëm peletin drunor të kualitetit të përshtatshëm: fuqi kalorike 18MJ/kg, me diameter 6-8mm, me gjatësi 36mm dhe lagështi maksimale 8%.

Kaldaja është e punuar me strukturë të çelikut tërësisht të salduar në përputhje me kërkesat e normave EN 303-5 respektivisht ISO 9001për standardin e kontrollit të kualitetit. Gjatë prodhimit në mënyrë rigorozee janë shfrytëzuar materialet e çertifikuara sipas kërkesave të normave EN 10025, EN 10028-2, EN 10120 dhe EN 10088-2 e kanë të bëjnë me teneqën e çelikët dhe gypave të pasalduar të montuar në kaldajë.

Presioni punues maksimal është 3 bar.

TIP TKU3 Duo 30 TKU3 Duo 35 TKU3 Duo 50
Fuqia maksimale 30 kW 35 kW 50 kW
Shpenzimi i peletit në fuqinë max 7,4 kg/h 8,6 kg/h 11,4 kg/h
Gjerësia (kaldaja) (mm) (mm) 550 650 650
Gjerësia (tank) (mm) 600 600 600
Lartësia (kaldaja)(mm) 1700 1700 1700
Thellësia (mm) 1390 1390 1460
Linja nismëtare/
kthyese (col)
5/4“ 5/4“ 5/4“
Pesha (kaldaja) (kg) 430 450 504
Kapaciteti i tankut (kg) 150 150 150
Vrima e qyngut (mm) ø160 ø160 ø180
Temperatura e liruar e gazrave tymues 90 ºC 90 ºC 90 ºC
Vëllimi i kazanait 134 lit 149 lit 154 lit
Temperatura e liruar e gazrave tymues <220-280 ºC <220-280 ºC <220-280 ºC
Shpenzimi i ener. elektrike gjatë ndezjes 400W 400W 400W
Shpenzimi i ener. elektrike gjatë punës 100W 100W 100W
Furnizimi elektrik 220V 50 Hz 220V 50 Hz 220V 50Hz