tku 3 biotermec 2

TKU3-W BIOTERMEC

Kaldaja TKU3-W BIOTERMEC plotësisht është adaptuar djegies së peletit drunor (shkalla shfrytëzuese deri 87%) dhe në tërësi i plotëson kërkesat e normës EN 303-5.

Kaldaja TKU3-W është i integruar me tankun me kapacitet 120kg pelet që mund të lëvizë lirshëm në raport me kaldajën.

Pjesët përbërëse të kaldajës janë: termometri, dy shpuzore lëvizëse për bartje më të lehtë të hirit si dhe pajisjet për pastrim.

Aparati për djegie me pelet
BIOTERMEC 50

Biotermec paraqet gjeneratën e dytë të aparatit për djegie me pelet të cilit iu është përmirësuar mbulesa dhe instalimi elektronik.

Produkti përbëhet prej vetë aparatit për djegie(i cili montohet në derën e kaldajës) dhe prej vidhës transportuese e cila vendoset në rezervoarin e peletit.

Puna e aparatit për djegie është plotësisht automatike dhe mund të programohet për çdo ditë të javës veç e veç.

Për dallim nga pajisjet e ngjashme në treg aparati për djegie BIOTERMEC posedon vidhën transportuese shtesë të vendosur në vet trupin e aparatit për djegie që garanton punë më efikase dhe më të sigurtë.

TKU3-W BIOTERMEC 20 25 30 35 40 50
Volumi i fuqisë (KW) 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-50
Rezistenca e furrës (mbar) 25 25 25 25 28 28
Vëllimi i ujit (lit) 95 97 102 112 117 122
Temperatura e gazrave të liruar(gjatë fuqisë max) (˚C) 150 150 150 150 150 150
 Vëllimi i furrës(dm³) 71 76 89 101 113 130
Kyçja elektrike (V/Hz) 230/50 siguresa 16 A
IP mbrojtja 30 30 30 30 30 30
Volumi punues i  temperaturës 60˚C – 90˚C
Temperatura min e linjes kthyese 60˚C
Karburanti i lejuar Pelet drunor me fuqi kalorike >17,5 MJ/kg, perimetri 6 mm, gjatësia 35 mm, lageshtia maksimale 8%
Vrima e derës së epërme (mm) 320×220 320×220 370×220 420×220 470×220 470×220
Vrima e derës së poshtme (mm) 320×320 320×320 370×320 420×320 470×320 470×320
Presioni max punues (bar) 2,5
Shkalla shfrytëzuese 87% 87% 87% 87% 87% 87%


Modeli i pare i aparatit për djegie BIOTERMEC 50 mbulon volumin e fuqisë prej 10-50KW dhe mund të montohet në të gjitha kaldajat treventiluese fuqia e të cilave nuk kalon mbi 50KW. Për kaldajat me fuqi 50-100KW ekziston modeli BIOTERMEC 100. Për ato me fuqi më të madhe ofertohet modeli BIOTERMEC 150 me furrë keramike.

TIP PESHA (Kg) B (mm) L (mm) H (mm) A (mm) E (mm) F (col)
Pa bunker Me bunker* Pa bunker Me bunker* Pa bunker Me bunker*        
TKU3-W BIOTERMEC 20 282 320 525 1110 1080 1430 1250 925 160 5/4
TKU3-W BIOTERMEC 25 291 329 525 1110 1080 1430 1250 925 160 5/4
TKU3-W BIOTERMEC 30 310 348 570 1160 1120 1470 1250 925 160 5/4
TKU3-W BIOTERMEC 35 336 374 620 1210 1120 1470 1250 925 160 5/4
TKU3-W BIOTERMEC 40 362 400 670 1260 1120 1470 1250 910 180 5/4
TKU3-W BIOTERMEC 50 384 422 670 1260 1120 1470 1250 910 180 5/4


*për shkak të lëvizjes së lirë të tankut përmasat e dhëna janë të përafërta dhe mund të dallojnë