bioterm_300

BIOTERM

Bioterm është emër për zgjidhjen tonë komplete kur bëhet fjalë për nxehje të sigurtë dhe kualitative me pelet drunor për sisteme të mëdha.

Burimi i energjisë kualitative është një nga faktoret vendimtar: peleti drunor duhet të jetë i kualitetit më të lartë (A1) si për nga pastërtia, pa pluhur, ashtu edhe sipas fuqisë kalorike (rekomandohet pelet ahu).

Autonomia e sistemit nënkupton investim në sistemet e deponimit dhe dozimit të peletit drunor. Për detajet ju sugjerojmë të shikoni filmin tonë promovues në fund të këtij teksti.

Vet kaldaja posedon sistemin e pastrimit automatik që e siguron me ndihmën e spiralës në fund të furrës termike. Spiralet e bartin hirin deri tek shpuzorja e ciklonit.

Ciklonet janë pajisje të montuara në dalje të gypit përcjellës së tymit nga kaldaja dhe shërbejnë për ndarjen e grimcave të forta nga tymi me të cilën njëkohësisht plotësohet edhe triteret rigoroze ekologjike.

Në ciklon(si pjesë përbërse e kaldajës)është i detyrueshëm montimi i ventilatorit. Puna e ventilatorit kontrollohet përmes elektronikës me frekuencë.

Vet ndezësi i kaldajës gjithashtu posedon sistemin e pastrimit automatik e gypit të flakes(zgjidhje inovative personale). Gypi flakërues i ndezësit është i punuar prej tullave zjarrdurues të kualitetit të lartë – me qëllimi për t’i rezistuar temperaturave të larta si dhe për garanci të jetëgjatësisë së produktit.

Kaldaja është e testuar nën presionin prej 8-bar. Presioni punues maksimal i kaldajës është 4-bar.

Modeli Bioterm 350 Bioterm 500
Fuqia e vleresuar e BIOTERM* 350 500
Vëllim i fuqisë(KW) 105-355 150-515
Masa (kg) 1550 kg 2050 kg
Linja nismëtare/kthyese (col) NO 100 NP6 NO 100 NP6
Valvula siguruese (col) 2” 2”
Gypi tympërcjellës (ø) (në ciklonin-ventilatorit) Ø210mm Ø210mm
Temperatura e gazrave tymuese (gjatë fuqisë nominale) 170⁰C 170⁰C
Rezervuari (Rezervuari në derë/Rezervuari pranë kaldajës) 500 500
Shpenzimi i peletit gjatë fuqisë min. 24 kg/h 34 kg/h
Shpenzimi i peletit gjatë fuqisë max. 80 kg/h 114 kg/h
Vëllimi i ujit 1200 l 1400 l
Furnizimi elektrik 3×380 V 50 Hz 3×380 V 50 Hz
Oxhaku (Prerja tërthore min) Ø300 Ø350
Lartësia e oxhakut** 6-7 m 7-8 m