tzk_640

TZK

seksion kryq

Kaldaja me karburant të ngurtë është projektuar për djegien e qymyrit, drurit dhe briketit.

Furra është prej çeliku dhe është treventiluese(tri ventilime vertikale) me rrjetin e gypave për ftohjen e ujit: djegja më e mire dhe shpenzimi më i vogël! Në kaldajë është i montuar blloku prej shamoti për shfrytëzim më të mirë.

Ekskluzivisht është i projektuar për oxhaxhe më të lartë se 6metra me montim të obligueshm të valvulës përzierëse. Në kushte të këtilla kaldaja mund të punojë edhe deri në 10 orë pandërprerë pa ndezje.

Kaldaja është e punuar prej teneqës së çelikt me trashësi optimal me të cilën garantohet punë afatgjate dhe rezistencë në temperature të larta. Trashësia e teneqës së kaldajësTERMOMONT është 5mm, përveç pjesëve që janë më pak të ekspozuara deformimeve termike e që janë me trashësi 4mm.

Rregullimi i punës së kaldajës bëhet përmes rregullatorit të ventilimit(nuk është pjesë përbërëse e kaldajës).

Pjesët përbërëse të kaldajës janë: shpuzorja, krehëri i furrës, pajisjet për pastrim dhe termometri.

Testimi i kaldajës është bërë me presion prej 6bar.

TIP 18 26 34 42 52
Fuqia e kaldajë (KW) 18 26 34 42 52
Pesha (kg) 320 349 390 440 503
Ventilimi i nevojshëm(mbar) 25 26 27 28 30
Temeperatura max punuese(°C) 90 90 90 90 90
Presioni max punues(bar) 3 3 3 3 3
Vëllimi i kazanit (lit) 89 125 145 165 187
Lartësia (mm) 990 1140 1140 1140 1270
Gjerësia (mm) 650 650 750 850 850
Thellësia (mm) 1220 1270 1270 1270 1320
Perimetri i qyngut (mm) 160 180 180 180 180
Lartësia e qyngut (mm) 660 760 760 760 885
Linja nismëtare/kthyes (col) 5/4 5/4 5/4 5/4 5/4
Perimetri i brendshëm i oxhakut (mm)* 200 200 200 200 200
Lartësia e oxhakut (m)* 6-7 7-8 8-9 8-9 9-10
Sipërfaqja për nxehje (m²)*  Deri 120 120-170 170-230 230-280 280-340*Shënimi ka karakter informues