tkk_new

TKK

seksion kryq

Kaldaja me karburant të ngurtë është projektuar për djegien e qymyrit me mundësi të shfrytëzimit të drurit, briketit dhe biomasës.

Furra prej çeliku është dyventiluese me rrjetin e gypave ujëftohëse.

Kaldaja është e punuar prej teneqës së çelikët me trashësi optimale me të cilën garantohet puna afatgjate dhe rezistenca në temperature më të larta. Trashësia e teneqës së kaldajës TERMOMONT është 5mm përveç pjesëve që janë më pak të ekspozuara deformimeve termike e që janë me trashësi 4mm.

Rregullimi i punës së kaldajës bëhet përmes rregullatorit të ventilimit(nuk është pjesë përbërëse e kaldajës).

Pjesët përbërëse të kaldajës janë: shpuzorja, krehëri i furrës, pajisjet për pastrim dhe termometri.

Testimi i kaldajës është bërë me presion prej 6bar.

TIP 14 17 23 30 35 40 50 60 80
Fuqia e kaldajë(KW) 14 17 23 30 35 40 50 60 80
Fuqia elektrike

(KW)*

6 12 12 18 18 24 24 24 24
Pesha  (kg) 182 187 206 226 246 254 285 318 375
Ventilimi i nevojshëm (mbar) 15 16 17 18 19 20 22 25 30
Temperatura max punuese (°C) 90 90 90 90 90 90 90 90 90
Presioni max punues(bar) 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Vëllimi i kazanit (lit) 33 38 45 52 56 60 75 95 100
Lartësia (mm) 900 960 980 1030 1030 1080 1080 1080 1150
Gjerësia (mm) 600 600 600 620 620 620 740 790 860
Thellësia (mm) 960 960 960 1010 1080 1080 1080 1080 1150
Perimetri i qyngut (mm) 134 134 134 160 160 160 180 180 180
Lartësia e qyngut (mm) 634 660 714 760 760 810 810 940 980
Linja nismëtare

/kthyese (col)

1 1 5/4 5/4 5/4 5/4 6/4 6/4 6/4
Perimetri i brendshëm i oxhakut (mm) 160 160 160 200 200 200 200 200 200
Lartësia e oxhakut(m) 6-7 6-7 7-8 7-8 7-8 8-9 10-11 11-13 13-15
Sipërfaqaj për nxehje (m²) <80 80-100 100-150 150-180 180-230 230-250 250-330 330-410 410-530