tkk_3

TKK3

seksion kryq

Kaldaja me karburant të ngurtë është projektuar për djegien e drurit të çarë me mundësi shfrytëzimi të qymyrit, briketit dhe biomasës.

Furra prej çeliku është treventiluese me rrjetin e gypave ujëftohëse: djegia më e mirë dhe shpenzimi më i vogël.

Kaldaja është e punuar prej teneqës së çelikët me trashësi optimale me të cilën garantohet puna afatgjate dhe rezistenca në temperature më të larta. Trashësia e teneqës së kaldajës TERMOMONT është 5mm përveç pjesëve që janë më pak të ekspozuara deformimeve termike e që janë me trashësi 4mm.

Rregullimi i punës së kaldajës bëhet përmes rregullatorit të ventilimit(nuk është pjesë përbërëse e kaldajës).

Pjesët përbërëse të kaldajës janë: shpuzorja, krehëri i furrës, pajisjet për pastrim dhe termometri.

Testimi i kaldajës është bërë me presion prej 6bar.

Kaldaja është e përshtashme për montim të mëvonshëm të aparatit për diegie të peletit drunor BIOTERMEC

TIP 25 30 35 40 50 70 90
Fuqia e kaldajë (KW) 25 30 35 40 50 70 90
Pesha  (kg) 274 290 304 319 352 400 440
Ventilimi i nevojshëm (mbar) 19 21 22 23 25 28 31
Temperatura mx punuese (°C) 90 90 90 90 90 90 90
Presioni max punues(bar) 3 3 3 3 3 3 3
Vëllimi i kazanit (lit) 76 83 90 102 115 155 178
Lartësia  (mm) 1225 1225 1225 1225 1225 1325 1325
Gjerësia  (mm) 540 590 640 690 690 690 750
Thellësia (mm) 1050 1050 1050 1050 1150 1270 1270
Perimetri i qyngut (mm) 134 134 134 160 160 160 180
Lartësia e qyngut (mm) 1015 1015 1015 1015 1015 1015 1087
Linja nismëtare/kthyse(col) 5/4 5/4 5/4 5/4 6/4 6/4 2
Perimetri i brendshëm i oxhakut(mm)* 200 200 200 200 200 250 250
Lartësia e oxhakut (m)* 7-8 7-8 8-9 9-10 10-11 11-13 13-15
Sipërfaqja për nxehje (m²)* <150 150-180 180-210 210-240 240-270 270-420 420-560*Shënimi është i karakterit informativ