temy_plus

TEMY PLUS

seksion kryq

Kaldajë-shporet(sobë) me furrë është i projektuar për nxehje qendrore të ambienteve dhe njëkohësisht për zierje dhe pjekje. Pajisja është shumë e thjeshtë për shfrytëzim dhe përdorim.

Dalja e qyngut është lënë në pjesën e epërme të pllakës nxehëse si dhe nga ana e pasme të kaldajës. Në këët mënyrë iu është lënë blerësit të vendosë se ku do ta lidhë kaldajën me oxhak me të cilën lehtësohet vendosja e kaldajës në dhomë me fleksibilitet maksimal.

Korniza e derës së epërme dhe të poshtme është e punuar prej gizës së murme. Dera e epërme është e punuar prej xhamit zjarrëdurues e cila është vetëpastruese falë vrimës për ventilim të së njëjtës.

Vëllimi i madhë u ujit të kaldajës në rezervoar (65 litra për modelin 30KW) garanton punën efikase të pajisjes për nxehje qendrore.

Rregullatori automatik i ventilimit i montuar në mënyrë serike, termomanometëri, termometri i furrës si dhe ndërruesi spiral prej bakri për montimin e siguresës termike janë pajisje shtesë që dorëzohen së bashku me këtë kaldajë.

Duhet theksuar se kaldaja nuk ka izolim kështu që nxehtësinë e rrezaton direkt rreth ambientit(rreth 1KW). Ndarja e nxehtësisë kah pllaka nxehëse përfshin rreth (4KW). Pjesa tjetër shkon në rrjetin e nxehjes qendrore.

Fuqia nxehëse vlen për drunjët e çarrë me fuqi kalorike min 15MJ/kg

Kaldaja posedon regjimin e punës gjatë dimrit, verës dhe të kombinuar.

TIP TEMY PLUS 12 TEMY PLUS 18 TEMY PLUS 30
Fuqia e tërsishme 12 kW 18 kW 30 kW
Fuqia që i dorëzohet rrjetit 9 kW 13 kW 25 kW
Gjerësia (mm) 710 710 710
Lartësia (mm) 810 960 910
Thellësia (mm) 700 770 800
Ventilimi i nevojshëm (Pa) 13 14 15
Linja nismëtare/kthyes(col) 1“ 1“ 1“
Pesha (kg) 189 210 225
Vrima e qyngut (mm) ø118 ø128 ø148
Vëllimi i kazanit 31 lit 40 lit 65 lit
Presioni punues max 2 bar 2 bar 2 bar