temy_plus_p_new

TEMY PLUS P

seksion kryq

Kaldajë-shporet(sobë) me furrë është i projektuar për nxehje qendrore të hapsirave dhe njëkohësisht për zierje dhe pjekje. Pajisja është shumë e thjeshtë për shfrytëzim dhe përdorim.

Dalja e qyngës është lënë në pjesën e epërme të pllakës nxehëse si dhe nga ana e pasme të kaldajës. Në këët mënyrë iu është lënë blerësit të vendosë se ku do ta lidhë kaldajën me oxhak me të cilën lehtësohet vendosja e kaldajës në dhomë me fleksibilitet maksimal.

Korniza e derës së epërme dhe të poshtme është e punuar prej gizës së murme. Dera e epërme është e punuar prej xhamit zjarrëdurues e cila është vetëpastruese falë vrimës për ventilim të së njëjtës.

Vëllimi i madhë u ujit të kaldajës në rezervoar (48litra) garanton punën efikase të pajisjes për nxehje qendrore.

Rregullatori automatik i ventilimit i montuar në mënyrë serike, termomanometëri, termometri i furrës si dhe ndërruesi spiral prej bakri për montimin e siguresës termike janë pajisje shtesë që dorëzohen së bashku me këtë kaldajë.

Duhet theksuar se kaldaja nuk ka izolim kështu që nxehtësinë e rrezaton direkt rreth ambientit(rreth 1KW), si dhe furrës (2KW). Ndarja e nxehtësisë kah pllaka nxehëse përfshin rreth (4KW). Pjesa tjetër shkon në rrjetin e nxehjes qendrore.

Fuqia nxehëse vlen për drunjët e çarrë me fuqi kalorike min 15MJ/kg

Kaldaja posedon regjimin e punës gjatë dimrit, verës dhe të kombinuar.

TIP TEMY PLUS P 25
Fuqia e tërsishme 25 KW
Fuqia që i dorëzohet rrjetit 18 KW
Gjerësia (mm) 1130
Lartësia (mm) 855
Thellësia (mm) 670
Ventilimi i nevojshëm (Pa) 15
Linja nismëtare/kthyese(col) 1“
Pesha (kg) 282
Vrima e qyngut(mm) ø148
Vëllimi i kazanit 48 lit
Presioni punues max 2,5 bar
Dimensijonet e furrës 350 x 230 x 405 mm