ISO 9001:2015

138575_Zeichen_small_web

ISO 9001:2015

TERMOMONT është ndër kompanitë e para në Serbi e cila ka zbatuar dhe të certifikuar të ri të ISO 9001 : 2015 dhe ISO 14001 : 2015 standardet.

Tuev_iso_eng_2016_small_iconTuev_iso_2016_small_icon