Prezentacija-2

VIZITA E MONTERËVE NGA SLLOVENIA

Të premtën me 29 maj të vitit 2015 Termomont ka qenë nikoqir i 50 instaluesëve të nxehjes qendrore nga të gjitha viset e Sllovenisë.

Termomont është prodhuesi i parë nga Serbia që i ka shtruar rrugë produkteve të veta në kërkesë të tregut slloven që nga viti 2007. Nga atëherë në Slloveni janë montuar disa mijë kaldaja tona, si nën brendin “Schmitt” gjithashtu edhe nën brendin tone personal (BIOTERMEC, TEMY, TOBY).

Mysafirëve iu është organizuar vizita e të gjitha ambienteve dhe detajisht iu është shpjeguar procesi i prodhimit në të gjitha fazat. Gjithashtu iu është prezentuar edhe program i ri i kaldajave me burime ripërtrirëse të energjisë siç janë peleti drunor, agropeleti, kashta dhe byku. Pas drekës solemne mysafirëve iu është drejtuar edhe drejtori i Termomontit Nebojsha Atanackoviç, e më pas i ka përshendeture dhe importuesi ynë gjeneral Milosh Kogej.

Nuk ka hamendje se fabrika iu ka lënë mbresa të forta që do të garantojë vazhdimin e bashkëpunimit të suksesshëm dhe fuqizimin e prezencës së produkteve tona në republicën e Alpeve.