Proizvodi

22-52 KW
drvo, ugalj

samočisteći automatski kotao
24-33-44-55 KW
drveni pelet

toplotna pumpa vazduh-voda
10-14 KW

toplotna pumpa voda-voda
12-30 KW

Tropromajni toplovodni kotao
20-50 KW
drvo, ugalj, briketi

automatski kotao – „standard“
20-30-40-50 KW
drveni pelet

samočisteći kotao „kompakt“
14-19-23-32-42-52 KW
drveni pelet

automatski kotao – „kompakt“
8-12-17-21-30-40-50 KW
drveni pelet

2 u 1 automatska kombinacija goriva
30-50 KW
drvo, drveni pelet

etažna peć za centralno grejanje sa automatskim čišćenjem
15-20-24 KW
drveni pelet