Kotlovi na tečno gorivo FLUID

Dvoprolazno tropromajni toplovodni kotao 20-75 KW
lož ulje, gas

Troprolazno tropromajni toplovodni kotao 50-2000 KW

Troprolazno tropromajni toplovodni kotao za velike sisteme grejanja 1500-3000 KW
lož ulje, gas