Uncategorized

Kotao TM KOMBU P je u potpunosti prilagođen sagorevanju drvenog peleta (stepen korisnosti veći od 88%) i u potpunosti ispunjava zahteve norme EN 303-5 i Direktive 2009/125/EZ.

Kotao TM KOMBU P 20 – 40kW izrađen je od kvalitetne čelične varene konstrukcije. Debljina lima ložišta kotla … Pročitajte više

Novi, bežični sobni termostat!

Toplovodni kotao sa ventilatorom
25-50 KW
drvo, briketi

etažni kotao-kamin
12-17-21 KW
drveni pelet