FABRIKA KOTLOVA

Fabrika je smeštena u novoizgrađenom i savremeno opremljenom kompleksu u Šimanovcima ul. Prhovačka bb. Uz proizvodnju je i sektor za tehnički razvoj i praćenje kao i deo komercijalnog menadžmenta firme.

Na preko 6000 kvadratnih metara zatvorenog prostora smešteni su proizvodni pogoni po odeljenjima: lasersko sečenje, sklapanje, ručno i robotsko varenje i završna montaža kotlova.

U proizvodnji čeličnih kotlova varene konstrukcije se koriste isključivo atestirani materijali od strane renomiranih dobavljača. Proces proizvodnje započinje sečenjem tabli čeličnog lima uz pomoć najsavremenijeg i energetski veoma štedljivog lasera sa „fiber“ tehnologijom. Termomont poseduje tri takva lasera ne starijih od 5 godina. Nakon toga, vrši se sklapanje podsklopova kotla “u alatu” koji potom odlaze na varenje, bilo ručno bilo robotsko: Trenutno posedujemo dva robotska sistema za zavarivanje.

Izvareni kotlovi se obavezno ispituju na vodopropusnost (pri pritisku od 6 bar-a u trajanju od 24 sata). Nakon montaže vrata i pratećih delova i nakon farbanja zaštitnom farbom (na vodenoj bazi) pripremljeni „kazani“ odlaze na završnu montažu -„oblačenje“. Ponovo „fiber“ laser u kombinaciji sa 2 najsavremenije numeričke mašine za savijanje panela od tankog lima („palet bender“) garantuje izrazito brzu, efikasnu i preciznu izradu kotlovskih oplata. Pre stavljanja oplate, kazani kotla se kvalitetno izoluju mineralnom vunom. Oplate se farbaju elektrostatičkim nanošenjem praha u automatizovanom procesu sa konvejerskim prenosom – nova farbara je puštena u rad u leto 2013. godine u za to novoizgrađenoj hali a dotadašnji kapacitet je utrostručen.

Pored proizvodnje kotlova na čvrsto gorivo koji predstavljaju okosnicu našeg proizvodnog programa, postoji posebno odeljenje isključivo posvećeno završnoj izradi i montaži kotlova sa automatskim doziranjem na drveni pelet.

U okviru fabrike se nalazi i laboratorija za ispitivanje kotlova po evropskim standardima EN 304 i EN 303/5 (kontunulna višednevna merenja, analize izlaznih dimova na MRU analizatoru).

Kompletan fabrički prostor se inače zagreva uz pomoć ekološke kotlarnice na alternativno gorivo (drveni pelet i sečka) snage 1000 KW koja ujedno služi i kao pokazno postrojenje za sve zainteresovane klijente.Za više informacija pogledati “Pelet program” stranicu.