TKK3-BIOTERMEC-500

TKK3 BIOTERMEC

Kotao TKK3 BIOTERMEC je u potpunosti prilagođen sagorevanju drvenog peleta (stepen korisnosti i do 90%) i u potpunosti ispunjava zahteve norme EN 303-5.

Proizvod se sastoji od kotla TKK3 70-90 KW, gorionika na pelet BIOTERMEC 100 kao i odgovarajućeg spremnika za smeštaj peleta kapaciteta 180 kg.

Kotao TKK3 70-90 KW je integrisan sa spremnikom kapaciteta 180 kg peleta koji se može slobodno pomerati u odnosu na kotao. Moguća doplata za spremnik kapaciteta 500 kg.

Sastavni delovi kotla su termometar, dve pokretne pepeljare za lakšu manipulaciju pepela kao i pribor za čišćenje.

Gorionik na pelet
BIOTERMEC 100

Biotermec predstavlja drugu generaciju gorionika na pelet sa izmenjenom oplatom i poboljšanom elektronikom.

Proizvod se sastoji od samog gorionika (koji se montira na vrata kotla) i od pužnog transportera koji se stavlja u rezevoar peleta.

Rad gorionika je potpuno automatski i može se programirati za svaki dan u sedmici posebno.

Za razliku od ostalih sličnih proizvoda na tržištu gorionik BIOTERMEC poseduje dodatni pužni transporter smešten u samom telu gorionika što garantuje pouzdaniji i sigurniji rad.

BIOTERMEC 100 takođe poseduje i automatsko čišćenje plamene cevi gorionika.

TKK3 BIOTERMEC 70 90
Nazivna snaga (KW) 70 90
Otpor ložišta (mbar) 0,38 0,47
Zapremina vode (lit) 155 178
Temperatura izlaznih gasova (pri max snazi) (˚C) 150 150
Zapremina ložišta (dm³) 200 230
Električni priključak (V/Hz) 220 V 50 Hz 220 V 50 Hz
Spremnik za pelete 180 kg 180 kg
Radni opseg temperature (˚C) 60-90 60-90
Minimalna temperatura povratnog voda(˚C) 60 60
Dopušteno gorivo Pelet od drveta kalorijske moći  > 17,5 MJ/kg, prečnika 6 mm, dužine 35 mm, maksimalne vlažnosti 8%
Otvor gornjih vrata (mm) 350×250 350×250
Otvor donjih vrata (mm) 350×345 350×345
Max radni pritisak (bar) 3 bar 3 bar
Stepen iskorišćenosti 90% 90%