PELLET DUO 30-35-50

tku3 combo 2017 web

PELLET DUO 30-35-50

Sagorevanje peleta i drveta se odvija na jedinstven način.

  • Ovaj kotao PREPOZNAJE kada sagoreva drvo a kada pelet.
  • Za prelaz sa jednog goriva na drugo nije neophodno da kotao bude ugašen – naprotiv, ovaj prelaz je AUTOMATSKI.
  • Loženje na drvo BEZ DEMONTAŽE gorionika i dodavanja posebnih rešetki.
  • Kotao može da startuje sa peletom, zatim pelet raspali drvo, drvo postiže temperaturu i gasi pelet – sve potpuno AUTOMATSKI.
  • Kada nestane drveta – pelet se ponovo AUTOMATSKI pali.

TKU3 – PELET DUO je kotao sa ložištem stepenaste konstrukcije.

  • gornji deo ložišta je po konstrukciji identičan ložištu kotla TKU3 i služi za smeštaj čvrstog goriva (drveni trupci).
  • donji deo ložišta služi za prihvat i sagorevanje drvenog peleta uz pomoć gorionika BIOTERMEC
  • kotao ne poseduje otvor za regulator promaje, već poseduje dodatni kotlovski ventilator na izlazu (koristi se i kad kotao sagoreva drvo).

Uz kotao se isporučuje spremnik za pelet sa slike.

Kotao je čelične varene konstrukcije u potpunosti izrađen prema zahtevima norme EN 303-5 odnosno ISO 9001 standardu kontrole kvaliteta. Debljina lima ložišta kotla iznosi 5 milimetara.
Prilikom izrade strogo su upotrebljavani atestirani materijali a prema zahtevima normi EN 10025, EN 10028-2, EN 10120 i EN 10088-2 a tiču se čeličnog lima i bešavnih cevi ugrađenih u kotao;

Kotao je ispitan na pritisak od 6 bar-a. Maksimalni radni pritisak kotla iznosi 2,5 bar-a.

Puštanje u rad isključivo od strane ovlašćenog servisera (kao i sve ostale kotlove na pelet Termomont).

TIP TKU3 PELET Duo 30 TKU3 PELET Duo 35 TKU3 PELET Duo 50
Nazivna snaga kotla 30 kW 35 kW 50 kW
Potrošnja peleta na naz. snazi snazi 7,4 kg/h 8,6 kg/h 11,4 kg/h
Širina kotla (mm) 550 600 650
Širina spremnika (mm) 600 600 600
Visina kotla (mm) 1700 1700 1700
Dubina (mm) 1390 1390 1460
Polazni  / Povratni vod (col) 5/4“ 5/4“ 5/4“
Težina (samo kotla bez spremnika) (kg) 430 450 504
Kapacitet spremnika (kg) 150 150 150
Otvor dimnjače (mm) ø160 ø160 ø180
Max radna temperatura 90 ºC 90 ºC 90 ºC
Zapremina kazana 134 lit 149 lit 154 lit
Izl temperatura dimnih gasova, čvrsto gorivo <220-280 ºC <220-280 ºC <220-280 ºC
Maksimalni radni pritisak 2,5 bar 2,5 bar 2,5 bar
Potrošnja el. Energije prilikom paljenja peleta 400W 400W 400W
Potrošnja el. Energije tokom rada 100W 100W 100W
Električno napajanje 220V 50 Hz 220V 50 Hz 220V 50Hz
Čvrsto gorivo >Drvo vlažnosti 20%, cepanice do 53cm >Drvo vlažnosti 20%, cepanice do 53cm >Drvo vlažnosti 20%, cepanice do 53cm


termomont prospekt pdf
Tehnička brošura


termomont uputstvo za upotrebu pdf
Uputstvo za upotrebu (kotao)


termomont uputstvo za loženje pdf
Kratko uputstvo za potpalu i loženje kotla