TKU3-W BIOTERMEC

tku 3 biotermec 2

TKU3-W BIOTERMEC

Kotao TKU3-W BIOTERMEC je u potpunosti prilagođen sagorevanju drvenog peleta (stepen korisnosti 87%) i u potpunosti ispunjava zahteve norme EN 303-5.

Kotao TKU3-W je integrisan sa spremnikom kapaciteta 180 kg (300 lit) peleta koji se može slobodno pomerati u odnosu na kotao.

Sastavni delovi kotla su sigurnosni termostat zaštite od pothlađivanja, termometar, dve pokretne pepeljare za lakšu manipulaciju pepela kao i pribor za čišćenje.

Gorionik na pelet BIOTERMEC 50:

Biotermec predstavlja drugu generaciju gorionika na pelet sa izmenjenom oplatom i poboljšanom elektronikom.

Proizvod se sastoji od samog gorionika (koji se montira na vrata kotla) i od pužnog transportera koji se stavlja u rezevoar peleta.

Rad gorionika je potpuno automatski i može se programirati za svaki dan u sedmici posebno.

Za razliku od ostalih sličnih proizvoda na tržištu gorionik BIOTERMEC poseduje dodatni pužni transporter smešten u samom telu gorionika što garantuje pouzdaniji i sigurniji rad.

TKU3-W BIOTERMEC 20 25 30 35 40 50
Opseg snage (KW) 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-50
Otpor ložišta (mbar) 25 25 25 25 28 28
Zapremina vode (lit) 95 97 102 112 117 122
Kapacitet spremnika za pelete 180 kg 180 kg 180 kg 180 kg 180 kg 180 kg
Temperatura izlaznih gasova (pri max snazi) (˚C) 150 150 150 150 150 150
Zapremina ložišta (dm³) 71 76 89 101 113 130
Električni priključak (V/Hz) 230/50 osigurač 16 A
IP zaštita 30 30 30 30 30 30
Radni opseg temperature 60˚C – 90˚C
Minimalna temperatura povratnog voda 60˚C
Dopušteno gorivo Pelet od drveta kalorijske moći >17,5 MJ/kg, prečnika 6 mm, dužine 35 mm, maksimalne vlažnosti 8%
Otvor gornjih vrata (mm) 320×220 320×220 370×220 420×220 470×220 470×220
Otvor donjih vrata (mm) 320×320 320×320 370×320 420×320 470×320 470×320
Max radni pritisak (bar) 3
Stepen iskorišćenosti 87% 87% 87% 87% 87% 87%
TIP TEŽINA (Kg) B (mm) L (mm) H (mm) A (mm) E (mm) F (col)
Bez bunkera Sa bunkerom* Bez bunkera Sa bunkerom* Bez bunkera Sa bunkerom*        
TKU3-W BIOTERMEC 20 282 320 525 1110 1080 1430 1250 925 160 5/4
TKU3-W BIOTERMEC 25 291 329 525 1110 1080 1430 1250 925 160 5/4
TKU3-W BIOTERMEC 30 310 348 570 1160 1120 1470 1250 925 160 5/4
TKU3-W BIOTERMEC 35 336 374 620 1210 1120 1470 1250 925 160 5/4
TKU3-W BIOTERMEC 40 362 400 670 1260 1120 1470 1250 910 180 5/4
TKU3-W BIOTERMEC 50 384 422 670 1260 1120 1470 1250 910 180 5/4

* zbog slobode kretanja spremnika date mere su okvirne i mogu se razlikovati