bioterm_300

BIOTERM

Bioterm je ime za naše kompletno rešenje kada je u pitanju pouzdano i kvalitetno grejanje na drveni pelet za velike sisteme.

Kvalitet energenta je jedan od presudnih faktora: drveni pelet mora biti najvišeg kvaliteta (A1) kako po čistoći, odsustvu prašine, tako i po kaloričnoj moći (preporučuje se bukov pelet).

Autonomnost sistema podrazumeva ulaganje u sisteme skladištenja i doziranja drvenog peleta. Za detalje savetujemo da pogledate naš promotivni film na dnu ovog teksta.

Sam kotao poseduje sistem automatskog čišćenja obezbeđuje pomoću zavojnice na dnu ložišta. Zavojnica transportuje pepeo do pepeljare ciklona.

Cikloni su uređaji montirani na dimovodnom izlazu iz kotla i služe da odvoje tvrde čestice od dimnih gasova čime se ujedno zadovoljavaju i strogi ekološki kriterijumi.

Na ciklonima (kao sastavnom delu kotla) obavezna je ugradnja ventilator. Rad ventilatora se kontroliše pomoću frekventne elektronike.

Sam gorionik kotla takođe poseduje sistem automatskog čišćenja plamene cevi (sopstveno inovativno rešenje). Plamena cev gorionika je izrađena od vatrostalne opeke visokog kvaliteta – a u cilju otpornosti na visoke temperature i kao garancija trajnosti proizvoda.

Kotao je ispitan na pritisak od 8 bar-a. Maksimalni radni pritisak kotla iznosi 4 bar-a.

Model Bioterm 350 Bioterm 500
Nazivna snaga BIOTERM* 350 500
Opseg snage (KW) 105-355 150-515
Masa (kg) 1550 kg 2050 kg
Polaz/Povrat vode NO 100 NP6 NO 100 NP6
Sigurnosni ventil (col) 2” 2”
Dimnjača (ø) (na ciklonu-ventilatoru) Ø210mm Ø210mm
Temperatura dimnih gasova (pri nominalnoj snazi) 170⁰C 170⁰C
Spremnik (Spremnik na vratima/Spremnik pored kotla) 500 500
Potrošnja peleta pri min. snazi 24 kg/h 34 kg/h
Potrošnja peleta pri max snazi 80 kg/h 114 kg/h
Zapremina vode 1200 l 1400 l
Električno napajanje 3×380 V 50 Hz 3×380 V 50 Hz
Dimnjak (min. Poprečni presek) Ø300 Ø350
Visina dimnjaka** 6-7 m 7-8 m


* Podaci o nazivnoj snazi kotla su dati za kaloričnu vrednost drvenog peleta od 15000 KJ/kg (red ispod)
** Podaci o preporučenoj visini i prečniku dimnjaka su samo informativnog karaktera


Promotivni film: Kotlarnica na drveni pelet ukupne instalisane snage 1 MW (2 x BIOTERM 500 KW) sa pratećom opremom: