ctk1

CTK

Namenjen je za ručno loženje mrkim ugljem, uz mogućnost korišćenja drveta, briketa i biomase kao ogreva. Deklarisana toplotna snaga važi za ogreve čija je specifična vrednost sagorevanja veća od 15000 KJ/kg;
Kotao je čelične varene konstrukcije u potpunosti izrađen prema zahtevima norme EN 303-5 odnosno ISO 9001 standardu kontrole kvaliteta. Prilikom izrade strogo su upotrebljavani atestirani materijali a prema zahtevima normi EN 10025, EN 10028-2, EN 10120 i EN 10088-2 a tiču se čeličnog lima i bešavnih cevi ugrađenih u kotao;

Vrata kotla su izolovana specijalnim najsavremenijim izolacionim materijalom čija osnova je VERMIKULIT, mineral sa vrhunskim izolacionim svojstvima koji vraća toplotu u ložište kotla; Ceo kotao je izolovan mineralnom vunom;

Stepen iskorišćenosti kotla je iznad 75% zahvaljujući tropromajnoj konstrukciji sa plamenim cevima. Specifična konstrukcija ložišta u odnosu na druge modele – i drugi i treći prolaz dimnih gasova su kroz dva snopa ekranskih cevi – što daje maksimalan stepen iskorišćenja koji je moguće postići čvrstim gorivom;

Loženje se obavlja kroz prostrana vrata kotla. Regulacija rada kotla se obavlja pomoću regulatora promaje koji se vezuje za klapnu donjih vrata i koji nije sastavni deo kotla. Preporučujemo ugradnju regulatora promaje HONEYWELL FR 124;

Kotao je ispitan na pritisak od 5 bar-a. Maksimalni radni pritisak kotla iznosi 3 bar-a.

TIP 350 400 450 500 550 600 750
Opseg snage kotla (KW)* 300-350 350-400 400-450 450-500 500-550 550-600 650-750
Težina (kg) 2200 2500 2830 2980 3300 3500 5350
Potrebna promaja (Pa) 47 50 53 55 57 60 63
Temperaturni opseg rada (oC) 60-90 60-90 60-90 60-90 60-90 60-90 60-90
Max radni pritisak (bar) 3 3 3 3 3 3 3
Zapremina kazana (dm3) 650 700 830 930 1020 1100 1800
Visina (mm) 2380 2380 2510 2510 2780 2780 3000
Širina (mm) 1500 1500 1580 1580 1580 1580 1580
Dubina (mm) 1860 1910 2210 2310 2310 2430 2700
Prečnik dimnjače (mm) 330 400 400 400 400 400 400
Visina dimnjače (mm) 1980 1980 2000 2000 2200 2200 2300
Polazni / Povratni vod NO100 NP6 NO100 NP6 NO100 NP6 NO100 NP6 NO100 NP6 NO100 NP6 NO125 NP6
Sigurnosni ventil NO40 NP6 NO40 NP6 NO40 NP6 NO40 NP6 NO40 NP6 NO40 NP6 NO65 NP6
Temperatura izlaznih dimnih gasova pri nominalnoj snazi 250 250 250 250 250 250 250
Unutrašnji prečnik dimnjaka(mm)** 350 450 450 450 450 450 500
Visina dimnjaka(m)** 18-21 18-21 18-21 18-21 20-22 21-23 23-25


*ukupna snaga zavisi od kalorijske moći goriva. Max vrednost se odnosi na ugalj 18 MJ/kg.
**podaci o dimnjaku su informativnog karaktera.

termomont uputstvo za upotrebu pdf
Uputstvo za upotrebu