tkh_420

TKH

Namenjen je za ručno loženje mrkim ugljem, uz mogućnost korišćenja drveta, briketa i biomase kao ogreva. Deklarisana toplotna snaga važi za ogreve čija je specifična vrednost sagorevanja veća od 15000 KJ/kg;

Kotao je čelične varene konstrukcije u potpunosti izrađen prema zahtevima norme EN 303-5 odnosno ISO 9001 standardu kontrole kvaliteta. Prilikom izrade strogo su upotrebljavani atestirani materijali a prema zahtevima normi EN 10025, EN 10028-2, EN 10120 i EN 10088-2 a tiču se čeličnog lima i bešavnih cevi ugrađenih u kotao;

Vrata kotla su izolovana specijalnim najsavremenijim izolacionim materijalom čija osnova je VERMIKULIT, mineral sa vrhunskim izolacionim svojstvima koji vraća toplotu u ložište kotla; Ceo kotao je izolovan mineralnom vunom;

Stepen iskorišćenosti kotla je iznad 75% zahvaljujući tropromajnoj konstrukciji sa plamenim cevima. Po konstrukciji kotao predstavlja kompromisno rešenje između TKK3 max i CTK;

Loženje se obavlja kroz prostrana vrata kotla. Regulacija rada kotla se obavlja pomoću regulatora promaje koji se vezuje za klapnu donjih vrata i koji nije sastavni deo kotla. Preporučujemo ugradnju regulatora promaje HONEYWELL FR 124;

Kotao je ispitan na pritisak od 5 bar-a. Maksimalni radni pritisak kotla iznosi 3 bar-a.

TIP 250 350 400
Nazivna snaga (KW) 250 350 400
Opseg snage kotla (KW) 200-250 300-350 350-400
Težina (kg) 1400 2250 2500
Potrebna promaja (mbar) 0,5 0,55 0,6
Temperaturni opseg rada (oC) 60-90 60-90 60-90
Zapremina kazana (lit) 470 600 650
Visina (mm) 2130 2400 2400
Širina (mm) 1020 1230 1230
Dubina (mm) 1850 2250 2370
Polazni/Povratni vod NO80 NP6 NO100 NP6 NO100 NP6
Sigurnosni vod 6/4“ 6/4“ 2“
Max radni pritisak 3 3 3
Prečnik dimnjače (mm) ø300 ø330 ø330
Visina dimnjače (mm) 1700 1950 1950
Temperatura izlaznih dimnih gasova pri nominalnoj snazi (oC) 220 220 220
Unutrašnji prečnik dimnjaka(mm) 350 400 400
Visin dimnjaka(m) 15-17 18-19 20-22
* Podaci o nazivnoj snazi kotla su dati za kaloričnu vrednost uglja od 18000 KJ/kg
** Podaci o preporučenoj visini i prečniku dimnjaka su samo informativnog karaktera

termomont uputstvo za upotrebu pdf
Uputstvo za upotrebu