tkk3_max1

TKK3 MAX

Namenjen je za ručno loženje mrkim ugljem, uz mogućnost korišćenja drveta, briketa i biomase kao ogreva. Deklarisana toplotna snaga važi za ogreve čija je specifična vrednost sagorevanja veća od 15000 KJ/kg;

Kotao je čelične varene konstrukcije u potpunosti izrađen prema zahtevima norme EN 303-5 odnosno ISO 9001 standardu kontrole kvaliteta. Prilikom izrade strogo su upotrebljavani atestirani materijali a prema zahtevima normi EN 10025, EN 10028-2, EN 10120 i EN 10088-2 a tiču se čeličnog lima i bešavnih cevi ugrađenih u kotao;

Stepen iskorišćenosti kotla je iznad 75% zahvaljujući tropromajnoj konstrukciji sa horizontalnim promajama. U klasi kotlova srednje snage TKK3 max je kotao sa najboljim odnosom cene i kvaliteta;

Vrata kotla su izolovana specijalnim, najsavremenijim izolacionim materijalom, čija osnova je vermikulit, mineral sa vrhunskim izolacionim svojstvima koji vraća toplotu u ložište kotla; Ceo kotao je izolovan mineralnom vunom;

Loženje se obavlja kroz prostrana vrata kotla. Regulacija rada kotla se obavlja pomoću regulatora promaje koji se vezuje za klapnu donjih vrata i koji nije sastavni deo kotla. Preporučujemo ugradnju regulatora promaje HONEYWELL FR 124;

Kotao je ispitan na pritisak od 5 bar-a. Maksimalni radni pritisak kotla iznosi 3 bar-a.

TIP 100 120 150 200 250 300
Max snaga kotla ugalj* (KW) 100 120 150 200 250 300
Max snaga drvo* (KW) 87 103,5 129 169,5 210 262,5
Opseg snage kotla (ugalj)*(KW) 80-110 100-130 130-180 180-240 220-290 270-350
Težina (kg) 630 760 805 1030 1500 1700
Potrebna promaja (mbar) 0,29 0,3 0,35 0,41 0,45 0,5
Opseg regulacije (°C) 60-90 60-90 60-90 60-90 60-90 60-90
Max radni pritisak (bar) 3 3 3 3 3 3
Zapremina kazana (lit) 170 230 290 320 350 430
Visina (mm) 1500 1600 1670 1720 1800 1800
Širina (mm) 935 935 1035 1205 1355 1600
Dubina (mm) 1540 1665 1675 1785 2075 2075
Prečnik dimnjače (mm) 220 220 220 220 330 330
Visina dimnjače (mm) 1330 1430 1500 1535 1570 1570
Polazni/povratni vod (col) 2 2 NO65 NP6 NO80 NP6 NO80 NP6 NO80 NP6
Unutrašnji prečnik dimnjaka (mm)** 250 250 300 350 350 350
Visina dimnjaka (m)** 9-10 10-11 11-12 11-12 12-13 15-17


* Podaci o nazivnoj snazi kotla su dati za kaloričnu vrednost uglja od 18000 KJ/kg odnosno drveta od 15000 KJ/kg (red ispod)
** Podaci o preporučenoj visini i prečniku dimnjaka su samo informativnog karaktera

termomont uputstvo za upotrebu pdf
Uputstvo za upotrebu