AT

isporuka

Način isporuke

Akumulator toplote je napravljen od “crnog” lima (za razliku od prohromskih rezervoara za sanitarnu vodu) i služi da odvoji cirkulaciju kotlovskog kruga od ostatka grejne instalacije.

Na taj način se sprečava oscilacija temperature povratnog voda kotla i osugarava stabilan proces pirolize ili sagorevanja peleta u kotlu čime se postiže maksimalni efekat uštede energije.

Akumulator toplote se ne može upotrebiti za zagrevanje sanitarne vode za šta je predviđen bojler tipa SOLAR.

Dostupan u verzijama sa ili bez spiralnih izmenjivača (preporučuje se međutim verzija sa spiralnim izmenjivačima)

Kapacitet akumulatora prema kotlu na biomasu se bira prema formuli: 1 KW x faktor 30 ili faktor 50: za kotao od 30 KW minimalna zapremina akumulatora je tako 1000 L a maksimalna 1500 L.

Omotač kazana je poliuretanska sunđerasta masa debljine 45 cm presvučena veštačkom kožom, pakuje se i isporučuje odvojeno od kazana kotla.
Preporučuje se upotreba mešnih sistema i ventila tipa Laddomat.