SOLAR

isporuka

Način isporuke

Solarno-sanitarni bojler 100-1000l

 • Zagrevanje sanitarne vode je moguće na tri načina: priključenjem na instalaciju centralnog grejanja, priključenjem na solarne panele ili korišćenjem električne energije;
 • Sud bojlera kao i cevne zmije (izmenjivači) sačinjeni su od prohroma;
 • U bojleru se nalazi set elektro grejača od kojih je jedan rezervni a drugi radni;
 • U “lux” verziji bojlera ugrađuju se suvi električni grejači u prohromskoj čauri;
 • Ispod električnog grejača je magnezijum-anoda koja sprečava stvaranje kamenca i produžava radni vek elektro grejača;
 • Lako čišćenje preko prirubničkog revizionog otvora;
 • Komandna tabla bojlera u potpunosti kontroliše rad elektro grejača;
 • U “lux” verziji se na zahtev kupca na bojler dograđuje diferencijalni termostat FIRŠT DTC za automatsko upravljanje rada bojlera prema kotlu odnosno solarnom panelu. Takođe je moguće na zahtev kupca ugraditi i tajmer recirkulacione pumpe;
 • Efikasna termoizolacija (poliuretan debljine 45 mm) čini toplotne gubitke bojlera minimalnim;
 • Bojleri su konstruisani kao akumulacioni, a ne kao protočni;
 • Garancija na kazan bojlera iznosi pet godina a na električne delove iznosi godinu dana uz uslov montaže prema priloženom uputstvu;
 • Odvojena isporuka poliuretanske izolacije i kazana bojlera.