tku3W_tamnija

TKU3-W PRO

tku32

Ilustracija preseka kotla

Kotao na čvrsto gorivo namenjen sagorevanju cepanica drveta, briketa uz mogućnost korišćenja mrkog uglja.

Ložište od čelika je tropromajno sa rostom od vodohlađenih cevi: bolje sagorevanje i manja potrošnja!

Velika gornja vrata kotla kao i samo ložište posebno prilagođeni za loženje cepanicama drveta.

Kotao je izrađen od čeličnog lima optimalne debljine čime se garantuje dugi radni vek i otpornost na višim temperaturama: Debljina lima vodenog zida tako prema zahtevu norme EN 303-5 iznosi 5mm, dok debljina lima delova manje izloženih termičkim deformacijama iznosi 3mm i 4mm.

Regulacija rada kotla pri korišćenju čvrstog goriva je preko regulatora promaje (nije sastavni deo kotla).

Sastavni deo kotla čine pepeljara, pribor za čišćenje i termometar.

Kotao poseduje ugrađen termostat pumpe.

Ispitivanje kotla je izvršeno na pritisku od 6 bara.

Kotao je pogodan za naknadnu ugradnju gorionika na drveni pelet BIOTERMEC.

Oplata kotla i kazan kotla se isporučuju odvojeno i montiraju na licu mesta.

TIP 20 25 30 35 40 50
Snaga kotla (KW) 20 25 30 35 40 50
Težina (kg) 242 251 270 296 322 344
Potrebna promaja (mbar) 19 20 21 22 23 25
Max radna temperatura (°C) 90 90 90 90 90 90
Max radni pritisak(bar) 3 3 3 3 3 3
Zapremina kazana (lit) 95 97 102 112 117 122
Visina (mm) 1185 1185 1185 1185 1185 1185
Širina (mm) 505 505 550 600 650 650
Dubina (mm) 990 1025 1025 1025 1025 1100
Prečnik dimnjače (mm) 160 160 160 180 180 180
Visina dimnjače (mm) 1090 1090 1090 1090 1090 1090
Polazni/povratni vod (col) 5/4 5/4 5/4 5/4 5/4 5/4
Unutrašnji prečnik dimnjaka (mm)* 200 200 200 200 200 200
Visina dimnjaka (m)* 6-7 7-8 7-8 8-9 9-10 10-12
Površina za zagrevanje (m²)* <120 120-150 150-180 180-210 210-240 240-300

* Podatak je informativnog karaktera.

termomont uputstvo za upotrebu pdf
Uputstvo za upotrebu