TM KOMBU P

kombu-p-bez-spremnika

TM KOMBU P

Kotao TM KOMBU P je u potpunosti prilagođen sagorevanju drvenog peleta (stepen korisnosti veći od 88%) i u potpunosti ispunjava zahteve norme EN 303-5 i Direktive 2009/125/EZ.

Kotao TM KOMBU P 20 – 40kW izrađen je od kvalitetne čelične varene konstrukcije. Debljina lima ložišta kotla iznosi 5 milimetara. Rad gorionika je potpuno automatski i može se programirati za svaki dan u sedmici posebno.

Kotao na pelet sastoji se od dva dela. Prvi deo sastoji od kotla na pelete sa preporučenim rezervoarom za skladištenje tople vode (nije uključeno u kupovinu), i drugog dela – gorionika (koji se montira na vrata kotla) sa regulatorom i pužnim transporterom koji se stavlja u rezervoar peleta.

Za razliku od ostalih sličnih proizvoda na tržištu gorionik BIOTERMEC poseduje dodatni pužni transporter smešten u samom telu gorionika što garantuje pouzdaniji i sigurniji rad

Sastavni delovi kotla su sigurnosni termostat zaštite od pothlađivanja, termometar, pokretna pepeljara za lakšu manipulaciju pepela kao i pribor za čišćenje.

Kotao je ispitan na pritisak od 5 bar-a. Maksimalni radni pritisak kotla iznosi 2,5 bar-a.