TOBY H 12-21

toby-h-front-2017

TOBY H 12-21


Kotlovski kamini TOBY H su namenjeni isključivo smeštaju u samim stambenim prostorijama. Za razliku od kotla TOBY (B 12-21, 20-50) verzija H označava da su ovi kotlovi etažnog tipa tojest namenjeni smeštaju unutar stambene zone. Nemaju izolaciju na sebi te toplotu osim instalaciji centralnog grejanja predaju i okolini direktnim zračenjem toplote.

Sledeći elementi kotlarnice su već ugrađeni u kotao: Cirkulaciona pumpa, ekspanziona posuda, sigurnosni ventil. Vrata kotla su livene izrade.

Kupovinom dodatnog rutera postoji mogućnost povezivanja kotla putem bežične konekcije na internet; daljinsko paljenje i kontrola putem aplikacije na mobilnom telefonu (sa android ili ios platforme).

Kao i kod TOBY kotla ložište kotla radi na sličnom principu potpritiska: ono je u depresiji (potpritisku) uz rigoroznu kontrolu količine potrebnog vazduha, rezultati sagorevanja su optimalni.

Svi procesi rada su automatski (paljenje, sagorevanje, gašenje gorionika). Kontrola sagorevanja je višestepena uz pomoć radnog režima na minimalnoj snazi (“modulacija”). Kotao odlikuje tih rad.

Dovod peleta iz spremnika je putem internog transportera smeštenog u spremniku i potom slobodnim padom kroz odgovarajuću cev do gorionika. Na taj način, spremnik peleta i ložište kotla fizički su potpuno odvojeni i nemaju međusobnu mehaničku vezu čime se onemogućava prenos plamena prema spremniku kotla. Za svaki slučaj sigurnosni termostat na internom transporteru sprečava eventualni povratni plamen.

Čišćenje kotla je svedeno na apsolutni minimum kada je u pitanju čvrsto gorivo, svega jedanput sedmično, sa izrazito kvalitetnim peletom na svakih 15 dana.

Kotao TOBY ispunjava najstrožije ekološke zahteve kad su u pitanju emisije štetnih čestica (atestiran je na Mašinskom fakultetu u Nišu u Srbiji). Sve emisione vrednosti su u okviru referentnih vrednosti za najvišu klasu kotlova (Klasa 5).

 

TIP TOBY H 12 TOBY H 17 TOBY H 21
Ukupna (nazivna) snaga 13,5 kW 19,9 kW 21,7 kW
Snaga predata instalaciji 11 kW 17,6 kW 18 kW
Ogrevna površina (procena sa rezervom) do 100 m2 do 125 m2 do 160 m2
Potrošnja peleta na min snazi Min 0,7 kg/h Min 0,9 kg/h Min 1,2 kg/h
Potrošnja peleta na max snazi Max 2,8 kg/h Max 3,9 kg/h Max 4,3 kg/h
Širina (mm) 520 580 605
Visina (mm) 1080 1080 1140
Dubina (mm) 800 820 935
Visina odvoda dimnih gasova (mm) 200 200 220
Polazni  / Povratni vod (col) 1“ 1“ 1“
Težina (kg) 198 224 268
Kapacitet spremnika 15kg 15kg 25kg
Otvor dimnjače (mm) ø80 ø80 ø80
Dovod vazduha (mm) ø50 ø50 ø50
Zapremina kazana 19lit 29lit 38lit
Izl temperatura dimnih gasova <160 ºC <160 ºC <160 ºC
Potrošnja el. Energije prilikom paljenja 400W 400W 400W
Potrošnja el. Energije tokom rada 100W 100W 100W
Električno napajanje 220V 50 Hz 220V 50 Hz 220V 50 Hz
Stepen korisnosti >90% >90% >90%


termomont prospekt pdf
Tehnička brošura


termomont uputstvo za upotrebu pdf
Uputstvo za upotrebu