FLUID TEMAX -Troprolazno tropromajni toplovodni kotao za velike sisteme grejanja 1500-3000 KW lož ulje, gas

Troprolazno tropromajni toplovodni kotao za velike sisteme grejanja 1500-3000 KW

KARAKTERISTIKE

 • Kotao na lož ulje, mazut ili gas namenjen grejanju velikih objekata i sistema kao što su toplane, bolnice, školske ustanove ili industrijska postrojenja;
 • Koristi se za sve sisteme centralnog grejanja sa temperaturnim režimom 90/70 C (110/90 C) i maksimalnim radnim pritiskom 6 bar-a;
 • Konstrukcija kotla je od čeličnog lima, visokom kvalitetu izrade posebno doprinosi najsavremenija tehnika zavarivanja;
 • Kotao je izrađen kao tropromajni sa niskim opterećenjem ložišta (< 1,2 MW/m3 ) čime je znatno umanjena emisija štetnih materija, posebno azotnih oksida;
 • Druga i treća promaja kotla su u snopu dimnih cevi koje su koncentrično raspoređene oko komore za sagorevanje tj. ložišta. Sama komora za sagorevanje je izvedena kao komora sa skretnim plamenom unutar kotla hlađena vodom;
 • U cevima druge i treće promaje nalaze se turbulatori koji povećavaju razmenu toplote;
 • Dimne cevi su dimenzionisane tako da omogućavaju minimalni otpor na dimovodnoj strani – ovakva konstrukcija kotla obezbeđuje stepen korisnosti od 95%;
 • Široki vodeni zidovi na vodenoj strani i značajna količina vode u kotlu obezbeđuju samocirkulaciju i sigurno odvođenje toplote tako da nije potreban najmanji zapreminski protok ogrevne vode;
 • Gubici toplote zračenjem preko toplotne izolacije debljine 100mm i prednjeg dela hlađenog vodom su minimalni;
 • Konstrukcija vrata i sabirnika dimnih gasova omogućava lak pristup unutrašnjosti kotla radi čišćenja i održavanja;
 • Kotlovska regulacija i regulacija rada gorionika se obavlja pomoću komandne table koja je integralni deo kotla;
 • Garancija kotla je 5 godina uz montažu prema priloženom uputstvu (osim ako nije drugačije navedeno u tenderskoj dokumentaciji).