TP NEO toplotna pumpa ``voda-voda``

Toplotne pumpe predstavljaju najefikasniji tip grejanja gde se energija okoline na inteligentan način pretvara u korisnu energiju za grejanje stambenog prostora. Toplotna energija vode se u kružnom procesu (isparavanje, sabijanje, kondenzacija i širenje), upotrebom radne supstance (“ekološki freon”) podiže sa nižeg na viši temperaturni nivo. Faktor energije koja se ulaže u proces i dobijene korisne energije ide i do faktora x 5 (u zavisnosti od izlazne temperature).

TP NEO je tip toplotne pumpe „voda – voda“ : koristimo vodu iz dubine zemlje čija prosečna temperatura iznosi oko 15 °C tokom cele godine. Ukoliko na terenu postoje povoljni uslovi za kopanje bunara, toplotne pumpe „voda – voda“ su najučinkovitije.

Koju temperaturu vode daje toplotna pumpa na svom izlazu?

Toplotne pumpe TP NEO mogu dati temperaturu do 54 °C. Optimalan rad pumpe sa najvećim stepenom korisnosti je radni režim sa ipak nešto nižom izlaznom temperaturom (35 °C). Najveće uštede se tako postižu kombinacijom toplotne pumpe i podnog sistema grejanja.

TP Neo Toplotna pumpa voda-voda
Tip toplotne pumpeTP 13 voda-vodaTP 16 voda-vodaTP 25 voda-voda
Efikasnost na grejanju u režimu w 10°C - w 35°C /w 50 °C13 / 8.5 kW16 / 12 kW25 / 20 kW
Potrošnja električne energije u režimu w 10°C - w 35°C / w 50
°C
3,5 /3,8 kW3,4 / 3,8 kW5,6 / 6,2 kW
COP4,6 / 3,34,85 / 34,4 / 3,15
Nominalni protok podzemne vode w 10°C - w 35°C2160 lit/h ili 0.6 lit/sec3000 lit/h ili 0.85 lit/sec5800 lit/h ili 1.6 lit/sec
Širina (mm)570570570
Visina (mm)605605605
Dubina (mm)800800800
Polazni / Povratni vod (col)1"1"1"
Težina (kg)505585
Tip kompresoraScrollScrollScroll
Nivo buke u kotlarnici45 dB45 dB45 dB
Rashladno sredstvo (ekološki gas)R22R22R22
Električno napajanjeTrofazno 3x380V 50
Hz
Trofazno 3x380V 50
Hz
Trofazno 3x380V 50
Hz

Naziv dokumenta

Preuzimanje

TP NEO Toplotna pumpa voda-voda brošura SRB

Tehnički podaci
Tip toplotne pumpeTP 13 voda-vodaTP 16 voda-vodaTP 25 voda-voda
Efikasnost na grejanju u režimu w 10°C - w 35°C /w 50 °C13 / 8.5 kW16 / 12 kW25 / 20 kW
Potrošnja električne energije u režimu w 10°C - w 35°C / w 50
°C
3,5 /3,8 kW3,4 / 3,8 kW5,6 / 6,2 kW
COP4,6 / 3,34,85 / 34,4 / 3,15
Nominalni protok podzemne vode w 10°C - w 35°C2160 lit/h ili 0.6 lit/sec3000 lit/h ili 0.85 lit/sec5800 lit/h ili 1.6 lit/sec
Širina (mm)570570570
Visina (mm)605605605
Dubina (mm)800800800
Polazni / Povratni vod (col)1"1"1"
Težina (kg)505585
Tip kompresoraScrollScrollScroll
Nivo buke u kotlarnici45 dB45 dB45 dB
Rashladno sredstvo (ekološki gas)R22R22R22
Električno napajanjeTrofazno 3x380V 50
Hz
Trofazno 3x380V 50
Hz
Trofazno 3x380V 50
Hz
Preuzimanje

Naziv dokumenta

Preuzimanje

TP NEO Toplotna pumpa voda-voda brošura SRB