Zbog neočekivano visoke cene peleta, veliki broj domaćinstava se vraća tradicionalnom vidu grejanja na drvo ili ugalj. Želimo da ukažemo na veoma važne stvari a koje se tiču pravilnog dimenzionisanja instalacije kao i čišćenja i održavanja ovih uređaja.

Prvi problem sa kojim se naši serviseri sreću na terenu je predimenzionisanje snage kotla u odnosu na ogrevnu površinu. Kada je snaga kotla manja od snage instalacije to očigledno predstavlja problem u pogledu komfora grejanja ukućana. Međutim, ukoliko je snaga kotla veća od instalisane snage – to gotovo sigurno vodi brzom propadanju i stradanju kotla. Vrlo čest slučaj je da korisnik kupuje veći kotao jer planira nadogradnju kuće u budućnosti i samim tim veći broj grejnih tela. To je velika greška.

Snaga kotla mora da odgovara trenutno instalisanoj snazi radijatora. Dobro proverite proračun instalacije i pre ulaska u investiciju. U slučaju pogrešog proračuna instalacije, garancija na kotao se ne priznaje.

Druga važna stvar je dimnjak kotla. Visina dimnjaka, prečnik dimnjaka i snaga kotla su međusobno povezani prema dijagramu koje se nalazi u uputstvu kotla. Ispravno dimenzioniran i izveden dimnjak preduslov je za siguran rad kotla i ekonomičnost grejanja. Dimnjak mora biti dobro toplotno izolovan i gladak. Na donjem delu dimnjaka moraju biti ugrađena vrata za čišćenje.

Zaštita hladnog kraja kotla (povratnog voda). Uz kotlove na čvrsto gorivo obavezna je ugradnja mešnog ventila (ili drugog vida zaštite povratnog voda kotla). Naime, ukoliko je razlika temperature između polaza i povrata suviše velika, dolaziće do pojave kondenzacije (rošenje) u samom kotlu. To nije curenje kotla. Kondenzacija rapidno skraćuje životni vek kotla. U cilju maksimalne ekonomičnosti, ugradnja bafera (akumulatora toplote) je zapravo prava stvar – osim što pravi idealnu razliku temperatura, bafer značajno povećava autonomiju grejanja (smanjuje broj loženja) i produžava radni vek kotla. Investicija u bafer je nešto što se veoma isplati.

TŽK Tehnička šema povezivanja

Kada su dakle instalacija i dimnjak izvedeni kako treba, i ugrađen bafer ili zaštita povratnog voda i odabrana prava snaga kotla dolazimo do goriva kojim se kotao loži. Kotlovi su deklarisani na goriva kalorijske moći 15-20 MJ/kg (drvo koje mora biti suvo ili kvaliteta ugalj). U kotao se ne može ubacivati sve i svašta, niti je to dozvoljeno iz ekoloških razloga!

Najčešći slučaj u praksi je da drva nisu dovoljno suva (15-20% vlage). Loše gorivo degradira stepen korisnosti kotla – količina goriva potrebna za jednu sezonu se značajno povećava (a samim tim i trošak grejanja). Plus, dodatno se skraćuje vek trajanja kotla (u kotlu će se pojavljivati smola).

Neophodno je redovno čistiti kotao: pepeo iz pepeljare se mora redovno odstraniti. Ložište kotla, cevni rost, dimovod, i dimnjak ne smeju da imaju naslage čađi. Ukoliko se to ne čini, stepen korisnosti kotla će biti mizerno mali a potrošnja goriva ogromna!

Naslage koje se ipak jave u kotlu nakon višemesečne eksploatacije preko zime, treba svakako odstraniti na kraju grejne sezone.

Ukoliko se budete pridržavali ovih smernica i redovno održavali vaš kotao, njegov radni vek će biti značajno duži.