TEMY PLUS P 20

TEMY PLUS P 20 predstavlja redizajnirani kotao-šporet prethodnog modela TEMY PLUS P 25.

Namena ovog proizvoda je etažno grejanje prostorija sa mogućnošću (istovremenog) kuvanja i pečenja. Uređaj je veoma jednostavan za korišćenje i rukovanje.

Ram vrata ložišta i ram vrata pećnice su izrađeni od sivog liva – sa vatrostalnim staklom u sredini. Okvir grejne ploče, takođe, je izrađen od sivog liva. Pećnica je izrađena od nerđajućeg čelika odgovarajućeg kvaliteta.

Maksimalna efikasnost sagorevanja (preko 80%) uz minimalne emisije štetnih gasova (kotao ispunjava stroge uslove „Eko-dizajn“ regulative).

Kotao-štednjak poseduje čak tri otvora za dotok i kontrolu vazduha za sagorevanje: primarni, sekundarni i tercijarni vazduh.

Dimovodni izlaz je ostavljen na gornjoj strani grejne plotne kao i sa zadnje strane kotla. Na taj način je kupcu prepušteno gde će povezati kotao na dimnjak čime se olakšava smeštaj kotla-štednjaka u prostoriji.

Proizvod poseduje automatski regulator promaje, termo-manometar, termometar pećnice kao i spiralni bakarni izmenjivač za ugradnju termičkog osigurača.

Ugradnja ispusnog termičkog ventila je obavezna (sam ventil se kupuje posebno).

Etažni kotao-štednjak nema izolaciju tako da toplotu predaje i direktnim zračenjem prema okolini (oko 1 KW) kao i pećnici (2 KW). Odavanje toplote prema grejnoj ploči iznosi 2 KW. Ostatak se predaje instalaciji centralnog grejanja (15 KW).

Toplotna snaga važi za cepanice drveta min kalorijske moći 15 MJ/kg.

Kotao poseduje letnji, zimski i kombinovani režim rada.

Moguća je leva ili desna orijentacija kotla (pećnica sa desne strane posmatrano spreda). Ako se ne naglasi, osnovna verzija je desno orijentisana.

TIPTEMY PLUS P 20
Ukupna snaga (kW)20
Snaga predata instalaciji (kW)15
Širina (mm)1160
Visina (mm)890
Dubina (mm)705
Potrebna promaja (Pa)14
Polazni  / Povratni vod (col)1“
Težina (kg)318
Otvor dimnjače (mm)ø148
Zapremina kazana (lit)22
Max radni pritisak (bar)3
Dimenzije pećnice (mm)350 x 230 x 405
Izlazna temp. dimnih gasova ( ºC)212
Efikasnost ( %)80,56
CO (13% O2)0,0929 %
NOx (mg/m³)99,0
TOC (OGC) (mg/m³)17,64
Prah (mg/m³)27,91

Naziv dokumenta

Preuzimanje

TEMY PLUS P 20 kW brošura SRB

TEMY PLUS P 20 kW Uputstvo za upotrebu i montažu ENG

Tehnički podaci
TIPTEMY PLUS P 20
Ukupna snaga (kW)20
Snaga predata instalaciji (kW)15
Širina (mm)1160
Visina (mm)890
Dubina (mm)705
Potrebna promaja (Pa)14
Polazni  / Povratni vod (col)1“
Težina (kg)318
Otvor dimnjače (mm)ø148
Zapremina kazana (lit)22
Max radni pritisak (bar)3
Dimenzije pećnice (mm)350 x 230 x 405
Izlazna temp. dimnih gasova ( ºC)212
Efikasnost ( %)80,56
CO (13% O2)0,0929 %
NOx (mg/m³)99,0
TOC (OGC) (mg/m³)17,64
Prah (mg/m³)27,91
Preuzimanje

Naziv dokumenta

Preuzimanje

TEMY PLUS P 20 kW brošura SRB

TEMY PLUS P 20 kW Uputstvo za upotrebu i montažu ENG

Slični proizvodi iz asortimana:

TEMY PRO P 25

etažni kotao-štednjak sa pećnicom
25 KW
drvo

TEMY PRO

etažni kotao-štednjak
10-30 KW
drvo

TEMY ES

mini kotao-štednjak
10-25 KW
drvo