BIOTHERM

Biotherm je ime za naše kompletno rešenje kada je u pitanju pouzdano i kvalitetno grejanje na drveni pelet za velike sisteme.

Kvalitet energenta je jedan od presudnih faktora: drveni pelet mora biti najvišeg kvaliteta (A1) kako po čistoći, odsustvu prašine, tako i po kaloričnoj moći (preporučuje se bukov pelet).

Autonomnost sistema podrazumeva ulaganje u sisteme skladištenja i doziranja drvenog peleta. Za detalje savetujemo da pogledate naš promotivni film na dnu ovog teksta.

Sam kotao poseduje sistem automatskog čišćenja obezbeđuje pomoću zavojnice na dnu ložišta. Zavojnica transportuje pepeo do pepeljare ciklona.

Cikloni su uređaji montirani na dimovodnom izlazu iz kotla i služe da odvoje tvrde čestice od dimnih gasova čime se ujedno zadovoljavaju i strogi ekološki kriterijumi.

Na ciklonima (kao sastavnom delu kotla) obavezna je ugradnja ventilator. Rad ventilatora se kontroliše pomoću frekventne elektronike.

Sam gorionik kotla takođe poseduje sistem automatskog čišćenja plamene cevi (sopstveno inovativno rešenje). Plamena cev gorionika je izrađena od vatrostalne opeke visokog kvaliteta – a u cilju otpornosti na visoke temperature i kao garancija trajnosti proizvoda.

Kotao je ispitan na pritisak od 8 bar-a. Maksimalni radni pritisak kotla iznosi 4 bar-a.

Promotivni film: Kotlarnica na drveni pelet ukupne instalisane snage 1 MW (2 x BIOTHERM 500 KW) sa pratećom opremom:

ModelBioterm 350Bioterm 500
Nazivna snaga BIOTERM*350500
Opseg snage (kW)105-355150-515
Masa (kg)1550 kg2050 kg
Polaz/Povrat vode (col)NO 100 NP6NO 100 NP6
Sigurnosni vod (col)2”2”
Dimnjača (ø) (na ciklonu-ventilatoru)ø210mmø210mm
Temperatura dimnih gasova (pri nominalnoj snazi)170 °C170 °C
Spremnik (spremnik na vratima / spremnik pored kotla)500500
Potrošnja peleta pri min. snazi24 kg/h34 kg/h
Potrošnja peleta pri max snazi80 kg/h114 kg/h
Zapremina vode1200 l1400 l
Električno napajanje3×380V 50 Hz3×380V 50 Hz
Dimnjak (min. poprečni presek)**ø300ø350
Visina dimnjaka (m)**6-77-8

* Podaci o nazivnoj snazi kotla su dati za kaloričnu vrednost drvenog peleta od 15000 KJ/kg (red ispod)
** Podaci o preporučenoj visini i prečniku dimnjaka su samo informativnog karaktera

Naziv dokumenta

Preuzimanje

BIOTHERM 350 – 500 kW uputstvo SRB

Tehnički podaci
ModelBioterm 350Bioterm 500
Nazivna snaga BIOTERM*350500
Opseg snage (kW)105-355150-515
Masa (kg)1550 kg2050 kg
Polaz/Povrat vode (col)NO 100 NP6NO 100 NP6
Sigurnosni vod (col)2”2”
Dimnjača (ø) (na ciklonu-ventilatoru)ø210mmø210mm
Temperatura dimnih gasova (pri nominalnoj snazi)170 °C170 °C
Spremnik (spremnik na vratima / spremnik pored kotla)500500
Potrošnja peleta pri min. snazi24 kg/h34 kg/h
Potrošnja peleta pri max snazi80 kg/h114 kg/h
Zapremina vode1200 l1400 l
Električno napajanje3×380V 50 Hz3×380V 50 Hz
Dimnjak (min. poprečni presek)**ø300ø350
Visina dimnjaka (m)**6-77-8

* Podaci o nazivnoj snazi kotla su dati za kaloričnu vrednost drvenog peleta od 15000 KJ/kg (red ispod)
** Podaci o preporučenoj visini i prečniku dimnjaka su samo informativnog karaktera

Preuzimanje

Naziv dokumenta

Preuzimanje

BIOTHERM 350 – 500 kW uputstvo SRB

Slični proizvodi iz asortimana:

TKH

kotao sa prirodnom promajom
250-400 KW
drvo, ugalj, briketi

TK-MAX

cevni kotao sa prirodnom promajom
70-300 KW
drvo, ugalj, briketi

CTK

cevni toplovodni kotao sa prirodnom promajom
350-750 KW
drvo, ugalj, biomasa

BTK

kotao na čvrsto gorivo, slamu i biomasu
40-100 KW
slama žitarica (pšenica, soja)