BTK

Kotao na čvrsto gorivo sa ložištem posebno prilagođenim sagorevanju biomase (slama pšenice, ječma, soje i kukuruza). Namenjen je za ručno loženje biomase.

Vrata i ložište kotla su takvih dimenzija da mogu da prime bale slame iz klasične poljoprivredne obrade.

Kotao je čelične varene konstrukcije u potpunosti izrađen prema zahtevima norme EN 303-5 odnosno ISO 9001 standardu kontrole kvaliteta. Prilikom izrade strogo su upotrebljavani atestirani materijali a prema zahtevima normi EN 10025, EN 10028-2, EN 10120 i EN 10088-2 a tiču se čeličnog lima i bešavnih cevi ugrađenih u kotao;

Stepen iskorišćenosti kotla je iznad 70% zahvaljujući dvopromajnoj konstrukciji sa vertikalnim promajama.

Vrata kotla su izolovana specijalnim, najsavremenijim izolacionim materijalom, čija osnova je vermikulit, mineral sa vrhunskim izolacionim svojstvima koji vraća toplotu u ložište kotla; Ceo kotao je izolovan mineralnom vunom;

Loženje se obavlja kroz prostrana vrata kotla. Regulacija rada kotla se obavlja pomoću regulatora promaje koji se vezuje za klapnu donjih vrata i koji nije sastavni deo kotla. Preporučujemo ugradnju regulatora promaje HONEYWELL FR 124;

Kotao je ispitan na pritisak od 4 bar-a. Maksimalni radni pritisak kotla iznosi 2,5 bar-a.

Kotao na čvrsto gorivo biomasu
TIPBTK 40BTK 65BTK 100
Nazivna snaga (kW)*4065100
Zapremina vode kazana (lit.)162184295
Zapremina ložišta (dm³)335415830
Izlazna temp. Dimnih gasova pri nazivnoj snazi (°C)250250250
Opseg regulacije na čvrsto gorivo (°C)60-9060-9060-90
Min. Temp. Povratnog voda na čvrsto gorivo (°C)606060
Stepen korisnosti (%)70-8070-8070-80
Max radni pritisak (bar)2,52,52,5
Potrebna visina dimnjaka** (m)7-87-89-10
Visina (mm)106010601060
Širina (mm)7858151080
Dubina (mm)172018702200
Prečnik dimnjače (mm)ø220ø220ø220
Visina dimnjače (mm)710710800
Polazni/povratni vod (col)5/4“5/4“2“
Masa (kg)470545780

* Podaci o nazivnoj snazi kotla su dati za kaloričnu vrednost uglja od 18000 KJ/kg
** Podaci o preporučenoj visini i prečniku dimnjaka su samo informativnog karaktera

Naziv dokumenta

Preuzimanje

BTK 40-100 kW Uputstvo za upotrebu i montažu SRB

Tehnički podaci
TIPBTK 40BTK 65BTK 100
Nazivna snaga (kW)*4065100
Zapremina vode kazana (lit.)162184295
Zapremina ložišta (dm³)335415830
Izlazna temp. Dimnih gasova pri nazivnoj snazi (°C)250250250
Opseg regulacije na čvrsto gorivo (°C)60-9060-9060-90
Min. Temp. Povratnog voda na čvrsto gorivo (°C)606060
Stepen korisnosti (%)70-8070-8070-80
Max radni pritisak (bar)2,52,52,5
Potrebna visina dimnjaka** (m)7-87-89-10
Visina (mm)106010601060
Širina (mm)7858151080
Dubina (mm)172018702200
Prečnik dimnjače (mm)ø220ø220ø220
Visina dimnjače (mm)710710800
Polazni/povratni vod (col)5/4“5/4“2“
Masa (kg)470545780

* Podaci o nazivnoj snazi kotla su dati za kaloričnu vrednost uglja od 18000 KJ/kg
** Podaci o preporučenoj visini i prečniku dimnjaka su samo informativnog karaktera

Preuzimanje

Naziv dokumenta

Preuzimanje

BTK 40-100 kW Uputstvo za upotrebu i montažu SRB

Slični proizvodi iz asortimana:

TKH

kotao sa prirodnom promajom
250-400 KW
drvo, ugalj, briketi

TK-MAX

cevni kotao sa prirodnom promajom
70-300 KW
drvo, ugalj, briketi

CTK

cevni toplovodni kotao sa prirodnom promajom
350-750 KW
drvo, ugalj, biomasa

BIOTHERM

kotao sa automatskim sagorevanjem
350-500 KW
drveni pelet