CTK

Namenjen je za ručno loženje mrkim ugljem, uz mogućnost korišćenja drveta, briketa i biomase kao ogreva. Deklarisana toplotna snaga važi za ogreve čija je specifična vrednost sagorevanja veća od 15000 KJ/kg;
Kotao je čelične varene konstrukcije u potpunosti izrađen prema zahtevima norme EN 303-5 odnosno ISO 9001 standardu kontrole kvaliteta. Prilikom izrade strogo su upotrebljavani atestirani materijali a prema zahtevima normi EN 10025, EN 10028-2, EN 10120 i EN 10088-2 a tiču se čeličnog lima i bešavnih cevi ugrađenih u kotao;

Vrata kotla su izolovana specijalnim najsavremenijim izolacionim materijalom čija osnova je VERMIKULIT, mineral sa vrhunskim izolacionim svojstvima koji vraća toplotu u ložište kotla; Ceo kotao je izolovan mineralnom vunom;

Stepen iskorišćenosti kotla je iznad 75% zahvaljujući tropromajnoj konstrukciji sa plamenim cevima. Specifična konstrukcija ložišta u odnosu na druge modele – i drugi i treći prolaz dimnih gasova su kroz dva snopa ekranskih cevi – što daje maksimalan stepen iskorišćenja koji je moguće postići čvrstim gorivom;

Loženje se obavlja kroz prostrana vrata kotla. Regulacija rada kotla se obavlja pomoću regulatora promaje koji se vezuje za klapnu donjih vrata i koji nije sastavni deo kotla. Preporučujemo ugradnju regulatora promaje HONEYWELL FR 124;

Kotao je ispitan na pritisak od 5 bar-a. Maksimalni radni pritisak kotla iznosi 3 bar-a.

MAGNA CTK kotao na mrki ugalj, drvo, briket i biomasu
TIP350400450500550600750
Nominalna snaga (kW)*350400450500550600750
Opseg snage kotla (kW)300-350350-400400-450450-500500-550550-600650-750
Težina (kg)2200250028302980330035005350
Potrebna promaja (mbar)47505355576063
Temperaturni opseg rada (°C)60-9060-9060-9060-9060-9060-9060-90
Max radni pritisak (bar)3333333
Zapremina kazana (dm³)650700830930102011001800
Visina (mm)2380238025102510278027803000
Širina (mm)1500150015801580158015801580
Dubina (mm)1860191022102310231024302700
Prečnik dimnjače (mm)ø330ø400ø400ø400ø400ø400ø400
Visina dimnjače (mm)1980198020002000220022002300
Polazni / Povratni vod (col)NO100 NP6NO100 NP6NO100 NP6NO100 NP6NO100 NP6NO100 NP6NO125 NP6
Sigurnosni vod (col)NO40 NP6NO40 NP6NO40 NP6NO40 NP6NO40 NP6NO40 NP6NO65 NP6
Temperatura izlaznih dimnih gasova pri nominalnoj snazi250250250250250250250
Unutrašnji prečnik dimnjaka (mm)**ø350ø450ø450ø450ø450ø450ø500
Visina dimnjaka (m)**18-2118-2118-2118-2120-2221-2323-25

*ukupna snaga zavisi od kalorijske moći goriva. Max vrednost se odnosi na ugalj 18 MJ/kg.
**podaci o dimnjaku su informativnog karaktera.

Naziv dokumenta

Preuzimanje

CTK 350-750 kW Uputstvo za upotrebu i montažu SRB

Tehnički podaci
TIP350400450500550600750
Nominalna snaga (kW)*350400450500550600750
Opseg snage kotla (kW)300-350350-400400-450450-500500-550550-600650-750
Težina (kg)2200250028302980330035005350
Potrebna promaja (mbar)47505355576063
Temperaturni opseg rada (°C)60-9060-9060-9060-9060-9060-9060-90
Max radni pritisak (bar)3333333
Zapremina kazana (dm³)650700830930102011001800
Visina (mm)2380238025102510278027803000
Širina (mm)1500150015801580158015801580
Dubina (mm)1860191022102310231024302700
Prečnik dimnjače (mm)ø330ø400ø400ø400ø400ø400ø400
Visina dimnjače (mm)1980198020002000220022002300
Polazni / Povratni vod (col)NO100 NP6NO100 NP6NO100 NP6NO100 NP6NO100 NP6NO100 NP6NO125 NP6
Sigurnosni vod (col)NO40 NP6NO40 NP6NO40 NP6NO40 NP6NO40 NP6NO40 NP6NO65 NP6
Temperatura izlaznih dimnih gasova pri nominalnoj snazi250250250250250250250
Unutrašnji prečnik dimnjaka (mm)**ø350ø450ø450ø450ø450ø450ø500
Visina dimnjaka (m)**18-2118-2118-2118-2120-2221-2323-25

*ukupna snaga zavisi od kalorijske moći goriva. Max vrednost se odnosi na ugalj 18 MJ/kg.
**podaci o dimnjaku su informativnog karaktera.

Preuzimanje

Naziv dokumenta

Preuzimanje

CTK 350-750 kW Uputstvo za upotrebu i montažu SRB

Slični proizvodi iz asortimana:

TKH

kotao sa prirodnom promajom
250-400 KW
drvo, ugalj, briketi

TK-MAX

cevni kotao sa prirodnom promajom
70-300 KW
drvo, ugalj, briketi

BTK

kotao na čvrsto gorivo, slamu i biomasu
40-100 KW
slama žitarica (pšenica, soja)

BIOTHERM

kotao sa automatskim sagorevanjem
350-500 KW
drveni pelet